Reklama
A A A

TKLIWOŚĆ W OKOLICY BIODROWEJ I PACHWINOWEJ

Appendicitis acuta (ostre zapalenie wyrostka robaczkowego). Cechy. Tkli­wość przy głębokiej palpacji w okolicy wyrostka robaczkowego stwierdza się niemal już od początku napadu, ale w pierwszym okresie często ulega ona zamaskowaniu przez bardziej uogólnione dolegliwości bólowe. Najczęściej tkliwość przy głębokiej palpacji lokalizuje się w punkcie tuż poniżej środka linii łączącej przedni górny kolec kości biodrowej prawej z pępkiem. Tkliwość w punkcie McBurneya nie jest stała. Inne umiejscowienie bolesności spotyka się rzadziej. Miejscowa przeczulica skóry jest również częsta, ale najczęściej dotyczy ona ograniczonej przestrzeni skóry tuż na prawo i na poziomie pępka. Mówi się, iż jeśli to pole znajduje się niżej, to niemal zawsze spotyka się perforację wyrostka robaczkowego. Appendicitis chronica (przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego). Cechy. Tkliwość lokalizuje się zwykle tak samo jak w ostrym zapaleniu wy­rostka robaczkowego. W okresie między zaostrzeniami bolesność bywa bar­dzo niewielka. (Niektórzy wątpią, iż przewlekłe zapalenie wyrostka robaczko­wego jest odrębną jednostką chorobową). Salpingitis acuta (ostre zapalenie jajowodów; salpingo-oophoritis). Cechy. Tkliwość może ograniczać się do okolicy jednego lub obu jajowodów lub może dotyczyć całej dolnej okolicy brzucha. W związku z tą bolesnośćią mięśnie brzucha są mniej lub więcej napięte, co utrudnia głęboką palpację. Salpingo-oophoritis chronica (przewlekłe zapalenie jajowodów i jajników; pyosalpinx; salpingitis chronica; pelveoperitonitis chronica). Cechy. Wystę­puje tu tkliwość w dolnej okolicy jamy brzusznej zwykle nad jednym lub obu jajowodami. Diverticulitis intestinalis acuta (ostre zapalenie uchyłka jelitowego). Cechy. Występuje tu ostra bolesność i ból z napięciem mięśni w okolicy prawego dolnego kwadranta brzucha. Przeważnie wyczuwa się palpacyjnie opór względ­nie trudny do bliższego określenia guz. Mniej czesie przyczyny. Diverticulitis chronica; abscessus pąrietis abdomi­nis; obstipatio spastica; coecum mobile; ureterolithiasis; carcinoma colonis (coeci seu sigmae); typhus abdominalis; wklinowanie kału; neurosis; cellulitis pelvis; abscessus frigidus regionis musculi psoatis; sacroileitis; graviditas extrauterina rupta; tuberculosis coeci; enteritis regionalis; lymphadenitis me-senterica; colon irritabile; lipodystrophia intestinalis (morbus Whipple); coli­tis ulcerosa; volvulus coeci seu sigmae; peritonitis pneumococcica; torsio cystis ovarii; endometriosis; gastroenteritis acuta; pyelonephritis, ,