Reklama
A A A

TKLIWOŚĆ W OKOLICY LEWEGO PODŻEBRZA

Przyczyną tkliwości w tej okolicy może być zwykłe wzdęcie lub rozciągnię­cie żołądka. Colitis mucosa (colon irritabile, colon spasticum, colitis adaplativa). Cechy. Często spotyka się tkliwy punkt między pępkiem a lewym łukiem żebrowym. Myelosis leucaemica chronica (przewlekła białaczka szpikowa). Cechy. Śle­dziona może być tkliwa wskutek dołączającego się zapalenia torebki śledzio­ny (perisplenitis). Infarctus lienis (zawał śledziony). Cechy. Niekiedy stwierdza się powiększe­nie i tkliwość śledziony przy głębokim ucisku. Mniej częste przyczyny. Zaklinowanie kału; influenza; typhus abdominalis; malaria; tuberculosis lienis; febris recurrens; abscessus lienis; carcinoma lienis; anaemia splenica; pleuritis diaphragmatica; abscessus subphrenicus; neuralgia intercostalis.