Reklama
A A A

TKLIWOŚĆ W OKOLICY PRAWEGO PODŻEBRZA

Cholecystitis acuta cum seu sine cholelithiase (ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego z kamicą żółciową lub bez). Cechy. Zwykle przy palpacji i opuki­waniu prawego górnego kwacłranta brzucha występuje wyraźna tkliwość. Nie­kiedy przy obmacywaniu wyczuwa się powiększony pęcherzyk żółciowy. Insufficientia circulatoria chronica cardiaca. Cechy. Wątroba jest zwykle powiększona i tkliwa, a stopień jej tkliwości jest miarą zastoju w tym na­rządzie. Cirrhosis hepatis periportalis (marskość wrotna wątroby). Cechy. Nawet we wczesnym okresie wątroba jest zwykle powiększona i bywa tkliwa; zwykle wyczuwa się jej ostry brzeg i nierówną powierzchnię. Pleuritis diaphragmatica (zapalenie opłucnej przeponowej). Cechy. Niekiedy spotyka się tkliwość w okolicy pęcherzyka żółciowego, pozorującą zmiany chorobowe w zakresie trzew brzusznych, czasem nawet ze wzmożonym na­pięciem powłok w tejże okolicy. Tkliwość ta ma jednak jedynie charakter przeczulicy, a głęboki ucisk okolicy pęcherzyka żółciowego i wyrostka robacz­kowego pacjent znosi dobrze. Abscessus hepatis (tropikalny lub w przebiegu ropnicy). Cechy. Zwykle występuje ból przy ucisku okolicy wątroby, a zwłaszcza przy silnym uciśnięciu łuku żebrowego w linii sutkowej. Abscessus subphrenicus (ropień przeponowy). Cechy. W prawej dolnej oko­licy klatki piersiowej występuje tkliwość, jeśli ucisnąć jedną lub kilka prze­strzeni międzyżebrowych. Tkliwość może również pojawiać się w prawym górnym kwadrancie brzucha. Tkliwość ta jest bardziej powierzchowna niż w innych postaciach zmian organicznych i przejawia skłonność do występo­wania, zwłaszcza jeśli ropień znajduje się w niedużej odległości od powierzch­ni skóry. Zwykle spotyka się wzmożenie napięcia mięśniowego. Mniej częste przyczyny. Carcinoma hepatis; cholecystitis chronica cum cholelithiase; hepatitis acuta (virosa seu toxica); perihepatitis; sarcoma hepa­titis; morbus Weili; pylephlebitis suppurativa; cholangitis; malaria; icterus mechanicus; influenza; atrophia hepatis acuta flava; echinococcus hepatis (w okresie zmian zapalnych); intoxicado phosphoro; febris recurrens; hydrops vesicae felleae; empyema vesicae felleae; syndroma Budd-Chiari; abscessus subhepaticus (tkliwość po stronie, po której ropień znajduje się w pobliżu ściany jamy brzusznej); colon irritabile; appendicitis (w razie nietypowego umiejscowienia wyrostka).