Reklama
A A A

TŁUSZCZU NIENORMALNE ROZMIESZCZENIE

Większość przyczyn nienormalnego rozmieszczenia tłuszczu występuje ra­czej rzadko. Bardzo często spotyka się tłuszczaki. Lipoma (lipomatosis simplex). Cechy. Jest to zwykle pojedynczy lub mnogi, miękki, zrazikowaty guz z tłuszczu, usytuowany najczęściej w tkance pod­skórnej; twór ten ma różne rozmiary, jest niekiedy tkliwy przy palpacji lub nawet bolesny. Tłuszczaki rzadko osiągają znaczne rozmiary i są skojarzone z wychudnieniem innych części ciała. Zwykle występują na tułowiu. Długotrwałe stosowanie kortykosterydów. Syndroma Cushingi (syndroma adrenocortical; basophilismus pituilarius). Cechy. Występuje tu charakterystyczne otłuszczenie twarzy, szyi i tułowia, ze szczupłością, a nawet wyniszczeniem kończyn i uwydatnieniem brzucha. W miarę postępu choroby barki ulegają zaokrągleniu, a znaczne wygięcie kręgosłupa piersiowego ku tyłowi („garb bawoli") może rozwijać się w oko­licy międzyłopatkowej wobec zmian postawy i kompresji kręgów wskutek rozległego zgąbczenia. Zmęczenie; osłabienie; bóle grzbietu; bóle w jamie brzusz­nej; zaburzenia widzenia; nadciśnienie; „twarz księżycowa"; rozstępy skórne powłok dolnej okolicy brzucha i bioder; nadmierne uwłosienie; amenorrhoea; trądzik; powiększenie łechtaczki u kobiet; niekiedy cukrzyca; limfopenia; czerwienica; zgąbczenie kości; wzmożenie wydalania z moczem 17-hydroksy-kortykosterydów (guz nadnercza); inne badania endokrynologiczne; opracowa­nie radiologiczne (z wprowadzeniem powietrza). Dystrophia adiposogenitalis (syndroma Frohlichi; adipositas cerebralis). Cechy. Występuje tu nadmierne otłuszczenie, zwłaszcza okolicy piersi, pasa miednicowego oraz okolicy łonowej. Hypoplasia genitalis; diabetes insipidus. Adipositas dolorosa (otyłość bolesna; morbus Dercumi). Cechy. Występują tu nieregularne, symetryczne, tkliwe przy palpacji złogi tłuszczu. Zmiany mogą być rozlane, dotyczą tułowia i kończyn, lub ograniczają się tylko do tułowia bądź kończyn. Astenia; zaburzenia psychiczne. Adenolipomatosis (lipomatosis diffusa symetrica colli). Cechy. Występują tu symetryczne guzki z tłuszczu, tworząc duży kołnierz. Tkanka tłuszczowa zawiera guzki z tkanki limfoidalnej. Lipodystrophia progressiva (postępujący zanik podskórnej tkanki tłuszczo­wej; morbus Barraquer-Simonsi). Cechy. Występuje tu symetryczny i powoli postępujący zanik podskórnej podściółki tłuszczowej twarzy, a w cięższych przypadkach szyi, ramion, klatki piersiowej i ściany brzucha, z zachowaniem lub zwiększeniem podściółki tłuszczowej dolnych części ciała. U chorego stwierdza się dziwaczny obraz wychudnienia górnych części ciała, a zwłaszcza twarzy, z wyraźnym otłuszczeniem bioder, pośladków i ud. Występowanie zwykle u dziewcząt między 4 i 8 rokiem życia; utrata wagi i zaburzenia emocjonalne (wtórne do zniekształcenia po­staci). Atrophia musculorum pseudohypeitrophica (rzekomoprzerostowy zanik mięś­ni). Cechy. Nacieczenie przez tkankę tłuszczową przestrzeni między wiązkami włókien mięśniowych może sprawiać wrażenie znacznego powiększenia mięśni. Mniej częste przyczyny. Syndroma Laurence-Monn-Biedli (objawy podobne do zespołu Fróhlicha oraz retinitis pigmentosa, polydactylia i opóźnienia w rozwoju umysłowym); panniculitis nonsuppurative nodularis febrilis recur-rens (syndroma Weber-Christiani — tkliwe, podskórne guzki tłuszczowe).