Reklama
A A A

TOREBKA TŁUSZCZOWA

Torebka tłuszczowa (capsula adiposa) całkowicie obejmuje nerkę wraz z nadnerczem. U noworodka jest ona jeszcze słabo rozwinięta; u dorosłego zwłaszcza na stronie tylnej zawiera nieraz dużo tłuszczu (grubości 2—3 cm). Tylko u osobników silnie wychudzonych tkanka tłuszczowa może zanikać. Na stronie przedniej w niektórych miejscach brak jest tkanki tłuszczowej i w miejscach tych poprzez powięź nerkową otrzewna bezpośrednio przylega do błony włóknistej. Torebka tłuszczowa tworzy miękkie podłoże nerki. Powięź nerkowa . Torebka tłuszczowa objęta jest bło­niastą osłonką — powięzią nerkową. Jej blaszka przednia (lamina anterior) albo powięź przednerkowa stanowi łączno-tkankowe podłoże otrzewnej lub przylegających narządów zaotrzewnowych. Blaszka tylna (lamina posterior) albo powięź zanerkowa oddzielona jest od powięzi mięśniowej tylnej ściany brzucha cienką łącznotkankową warstwą przestrzeni zaotrzewnowej (często zawierającą tłuszcz). Ku górze, powyżej nadnercza, obie blaszki, przednia i tylna, łączą się z sobą i przechodzą w powięź przepony; łączą się one również ku bokowi, natomiast ku dołowi nie łączą się i torebka tłuszczowa nerki może się prze­dłużać w łącznotkankowe podłoże dołu biodrowego. Na stronie przyśrodkowej na poziomie wnęki powięź nerkowa jest przebita przez naczynia nerkowe oraz moczowód i przechodzi w łącznotkankową osłonkę tych tworów. Powięź nerkowa obejmując więc torebkę tłuszczową wytwarza niecałkowicie zam­knięty worek powięziowy nerki. Ściana tylna worka (powięź zanerkowa) cienką warstwą tkanki łącznej łączy się z powięzią przepony w części górnej, w dolnej z powięzią lędźwiową pokrywającą mięsień czworoboczny lędźwi i mięsień lędźwiowo-udowy. Ścisły stosunek powięzi nerkowej do mięśnia lędźwiowo-udowego i jego powięzi tłumaczy, że napięcie powięzi tego mięśnia w przypadkach ropni przynerkowych wywołuje bóle w wyprostowanym napiętym stawie biodrowym. Dlatego też pacjenci zginają nogę w stawie biodrowym po stronie chorej i w ten sposób rozluźniają mięsień biodrowo-udowy i jego powięź. Jeżeli torebka tłuszczowa zawiera dużo tłuszczu, wtenczas nerka zaznacza się wyraźnie w obrazie rentgenowskim; cień nerki występuje jeszcze wyraźniej po wpro­wadzeniu zaotrzewnowo powietrza .