Reklama
A A A

UCZUCIE OBRĘCZY

Pod pojęciem „uczucie obręczy" rozumiemy podmiotowe wrażenie istnienia wokół tułowia ściskającej opaski. Opaska taka bywa wąska lub szeroka i może odnosić się do każdego poziomu klatki piersiowej względnie jamy brzusznej. Tabes dorsalis (ataxia locomotorica). Cechy. Zwykle występuje uczucie szczelnego ściskania, umiejscowione przeważnie w środkowej lub dolnej części klatki piersiowej; uczucie to może dotyczyć przestrzeni o szerokości taśmy lub zaledwie nici; chorzy niekiedy opisują to wrażenie jako uczucie gorąca lub bólu. Częściej spotyka się ten objaw u mężczyzn niż u kobiet. W wywiadzie — kiła (przed 6—15 laty); bóle strzelające; nieobecność odruchów kolanowych; objaw źreniczny Argyll Robertsona; objaw Romberga; później chód niezborny; zaburzenia sensoryczne; zmiany troficzne; niedociśnienie; przełomy trzewne; utrudnienie oddawania moczu; zanik nerwu wzrokowego; porażenia oczne; dodatnie odczyny serologiczne; badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (dodatnie odczyny serologiczne; wzrost zawartości globulin; limfocytoza; koloidalny odczyn złotowy, krzywa wią-dowa). Myelitis transversa acuta (ostre zapalenie rdzenia kręgowego zajmujące cały przekrój poprzeczny; thrombosyphilitica, infectiosa). Cechy. Uczucie obręczy może pojawiać się wcześnie; jeśli zmiany chorobowe dotyczą od­cinka piersiowego rdzenia kręgowego, uczucie obręczy lokalizuje się zwykle między wyrostkiem mieczykowatym a pępkiem. Mniej częste przyczyny. Myelitis chronica e compressione (guz rdzenia krę­gowego, gruźlica kręgosłupa, zmiany pourazowe); sclerosis multiplex; para­plegia spastica (sclerosis combinata); neuralgia intercostalis bilateralis; menin­gitis syphilitica spinalis; vomitus (napięcie przepony); morbus compressionis; fractura cum compressione corporis vertebrae; spondylitis ankylopoetica; degeneratio medullae spinalis subacuta combinata.