Reklama
A A A

UCZUCIE PEŁNOŚCI W UCHU

Zatkanie woszczyną. Cechy. Całkowite zamknięcie pociąga za sobą natych­miast uczucie pełności w uchu, głuchotę, dzwonienie, a często i zawroty. Ostre zapalenie błony bębenkowej (myringitis acuta). Cechy. Początkowym objawem jest ostry ból w uchu, często promieniujący we wszystkich kierun­kach, nierzadko poprzedzany przez uczucie pełności, trwające przez kilka godzin. Ostre zatkanie trąbki słuchowej. Cechy. Uczucie pełności w uchu, bulgo­cące lub trzaskające dźwięki i uczucie obecności płynu w uchu współistnieją często w przebiegu ostrego zapalenia trąbki ze zmniejszeniem ostrości słuchu o typie przewodzeniowym. Ostre zapalenie ucha środkowego wskutek zmian barycznych (aerootitis me­dia acuta). Cechy. Uczucie pełności w uszach, będące wynikiem niewyrówna-nia ciśnienia w uchu środkowym, jest pierwszym przejawem tego stanu. W bra­ku właściwego postępowania uczucie to wzmaga się aż do bólu, który może mieć znaczne nasilenie. Przewlekłe zatkanie trąbki słuchowej. Cechy. Spośród objawów podmioto­wych na plan pierwszy wysuwa się uczucie pełności w uchu połączone z głu­chotą o typie przewodzeniowym, dzwonieniem i wciągnięciem błony bęben­kowej. Ostre zapalenie ucha środkowego (otitis media acuta). Cechy. Uczucie peł­ności w uszach spotyka się w okresie zwiastunów przed wystąpieniem bólu. Mniej częste przyczyny. Myringitis bullosa; przewlekłe nieżytowe zapalenie zatok; ciało obce w zewnętrznym przewodzie słuchowym; gorączka sienna; grzybica ucha; ból głowy pochodzący ze zwoju klinowo-podniebiennego; prze­wlekłe uczulenie błony śluzowej nosa.