A A A

UDERZENIA KRWI DO GŁOWY

Przemijające uderzenia krwi do głowy, którym towarzyszy uczucie gorąca lub po których następuje stan ziębnięcia, mogą być umiejscowione lub mogą szerzyć się z dolnych okolic ku głowie lub odwrotnie, względnie mogą sze­rzyć się ku górze i ku dołowi. Mogą im towarzyszyć lub następować po nich mdłości, wymioty, omdlenia, uczucie duszenia się, drętwienia, drżenia, szum w uszach, zawroty głowy, kołatania serca, niedowłady. Uderzenia krwi do głowy są prawdopodobnie skutkiem pewnych zaburzeń układu współczulnego w następstwie zachwiania równowagi wewnątrzwydzielniczej; są one częstym objawem towarzyszącym menstruacji i zaburzeniom miesiączkowania, okreso­wi przekwitania, ciąży, okresowi laktacji i stanom emocjonalnym. Nieśmiali, świadomi swego zakłopotania ludzie rumienią się łatwo. Menopausis (climax). Cechy. Jest to najczęstsza przyczyna uderzeń krwi do głowy, jednak nie występują one u wszystkich kobiet. Napady mogą zmieniać się od łagodnych do ciężkich i od rzadkich do częstych. Często koja­rzą się one ze znacznymi potami, szczególnie w nocy. Napady zwykle wystę­pują przez sześć miesięcy do roku, ale mogą utrzymywać się znacznie dłużej. Występowanie zwykle między 45 i 50 rokiem życia (wcześ­niej — jeśli czynność jajników wypadła wskutek choroby, napromieniania lub zabiegu chirurgicznego); nieregularne miesiączkowanie lub brak miesiącz­kowania; różne zaburzenia emocjonalne i objawy psychosomatyczne; poprawa przy leczeniu substancjami estrogennymi. Morbus Graves-Basedowi. Cechy. Niemiłe uderzenia krwi do głowy z zaru­mienieniem, silne pulsowanie tętnic omz obfite pocenie się są często najwięk­szymi dolegliwościami. Mniej częste przyczyny. Meningitis tuberculosa; chlorosis; obstipatio; typhus abdominalis; epilepsia (aura); dyspepsia; neuralgia trigemini; neurosis; środki lecznicze: azotyn amylu, nitrogliceryna, belladona, kwas nikotynowy; zespól wysiłkowy; migrena; bóle głowy z napięcia; ogólne osłabienie; alkoholizm; niedocukrzenie lub przecukrzenie krwi (u chorych na cukrzycę); uderzenie krwi do głowy po jedzeniu (rosacea); zespół hiperwentylacyjny; phaeochro-mocytoma; rakowiak.