Reklama
A A A

UNIESIENIE LUB OBNIŻENIE BARKU

Fractura colli chirurgici scapulae. Cechy. Powstaje spłaszczenie barku po stronie zajętej i z tego powodu jego odpowiednie obniżenie. W wywiadzie — uraz; wydłużenie ramienia w wymiarze od wyrostka barkowego do kłykcia wewnętrznego kości ramieniowej; obrzmie­nie w dole pachowym; trzeszczenie przy podniesieniu lub rotacji ramienia; zmiany w obrazie radiologicznym. Fractura claviculae. Cechy. Bark z bocznym fragmentem kostnym przesunię­ty jest w dół, do wewnątrz i do przodu z powodu obciążenia go ciężarem kończyny i przykurczu mięśnia pod obojczyk owe go oraz mięśni przedniej ścia­ny pachy. W wywiadzie — gwałtowny uraz, zwykle pośredni; ogólne objawy złamania (miejscowy ból, tkliwość na obmacywanie, nieprawidłowa ruchomość, trzeszczenie); zmiany w obrazie radiologicznym. Luxatio brachii (infraglenoidalis). Cechy. Odpowiednie obniżenie i spłaszcze­nie barku jest spowodowane przemieszczeniem głowy kości ramieniowej w kierunku ku dołowi na zewnątrz panewki stawowej. Fractura processus acromialis. Cechy. Stwierdza się spłaszczenie barku. W wywiadzie — bezpośredni nagły uraz; ból; utrata możli­wości odwodzenia ramienia; nieprawidłowa ruchomość i trzeszczenie podczas próby biernego przesunięcia w górę łokcia; zmiany w obrazie radiologicznym. Scoliosis (boczne skrzywienie kręgosłupa). Cechy. Po stronie wypuklenia kręgosłupa bark jest uniesiony. Najczęstszym skrzywieniem w okolicy piersio­wej jest wypuklenie w stronę prawą. Prawy bark jest uniesiony, prawa łopat­ka bardziej odstaje do tyłu w porównaniu z lewą, a plecy poniżej łopatek są bardziej do tyłu zaokrąglone po stronie prawej. Tuberculosis pulmonum fibrosa. Cechy. Klatka piersiowa jest zapadnięta, a bark obniżony po stronie zajętej. Pleuritis adhaesiva chronica (w następstwie ropniaka). Cechy. W przypad­kach przewlekłych ponowne rozprężenie płuc może być niemożliwe z powodu zmian miażdżycowych i powstania nieelastycznej zgrubiałej opłucnej. W tych przypadkach przyroda stara się zapełnić jamę przez przerost przeciwległego płuca, w związku z czym rozwija się skrzywienie boczne kręgosłupa z zapad­nięciem klatki piersiowej i wynikającym stąd obniżeniem barku. Mniej częste przyczyny. Luxatio acromialis claviculae (staw barkowy prze­mieszcza się w kierunku ku dołowi i do wewnątrz); tuberculosis articulationis sacro-iliacae (bark uniesiony); deformatio Sprengeli et scapula elevata conge­nita (bark uniesiony); syringomyelia (bark uniesiony); paralysis musculi tra-pezii (bark obniżony); pneumonia interstitialis chronica (bark obniżony).