A A A

UOGÓLNIONA TKLIWOŚĆ JAMY BRZUSZNEJ

Peritonitis diffusa acuta (ostre rozlane zapalenie otrzewnej). Cechy. Nawet we wczesnych okresach choroby spotyka się bardzo znaczną bolesność brzu­cha przy obmacywaniu, a mięśnie brzucha są często deskowato napięte. Wy­daje się, iż charakterystyczne ułożenie chorego przynosi mu ulgę w cierpieniu i zmniejsza bolesność; pacjent leży na grzbiecie z ramionami uniesionymi i przywiedzionymi udami. Gastritis toxica (toksyczne zapalenie żołądka). Cechy. Brzuch jest wzdęty, tkliwy i bolesny przy ucisku. Ileus acutus (incarceratio seu strangulatio herniae; adhaesiones intraabdo­minales; ileus mechanicus; volvulus; carcinoma coli descendentis; abscessus diverticuli intestinalis). Cechy. W świeżych przypadkach nie obserwuje się ani tkliwości, ani napięcia powłok brzusznych; tkliwość pojawia się wraz z rozwojem porażenia jelit. Jeśli ma miejsce nadmierna wrażliwość, ból można wywołać raczej ukłuciem niż przez ucisk; we wczesnym okresie choroby ucisk może nawet sprawiać choremu pewną ulgę. W razie wystąpienia zapa­lenia otrzewnej tkliwość jamy brzusznej oczywiście wzmaga się oraz poja­wia się nadmierne napięcie powłok brzusznych. Peritonitis tuberculosa. Cechy. Brzuch jest nieco tkliwy, ale nie zawsze. Enterocolitis acuta (ostre zapalenie jelita cienkiego i grubego). Cechy. W ciężkich przypadkach bywa rozlana tkliwość nie tylko w okolicy pępka, lecz również bocznych części brzucha oraz okolicy wzduż przebiegu jelita grubego. Pancreatitis acuta (ostre zapalenie trzustki). Cechy. Ciężkie uszkodzenie trzustki charakteryzuje się rozlaną bolesnością brzucha. Perforatio acuta ulceris peptici (ostre przedziurawienie wrzodu trawien­nego). Cechy. Nawet przed ujawnieniem się innych objawów rozlanego zapa­lenia otrzewnej ma miejsce rozlana tkliwość brzucha. Mniej częste przyczyny. Pęknięcie jelita; zatrucie pokarmowe.