Reklama
A A A

UPŁAWY

Wiele schorzeń ogólnych może być przyczyną występowania upławów nie-zapalnych (konstytucjonalnych), charakteryzujących się obecnością nieznacz­nej, a czasami obfitej, białawoszarej, śluzowej lub surowiczej wydzieliny pochwowej. Do najczęstszych należą: brak miesiączki, niedokrwistość, ona­nizm, nadmierny pociąg płciowy, osłabienie, choroby serca, gruźlica, ziar­nica złośliwa, gruźlica węzłów chłonnych, dna, gościec. Upławy te są zwykle skąpe. Należy jednak zaznaczyć, że w każdym przypadku upławów trzeba poszukiwać przyczyny miejscowej. Nieswoiste zapalenie pochwy łącznie ze starczym zapaleniem pochwy (col­pitis). Cechy. Umiarkowanie ropnym upławom towarzyszy często uczucie świądu i pieczenia w pochwie. W zapaleniu pochwy starczym w wydzielinie pochwowej stwierdza się nieznaczną domieszkę krwi. Obecność czynnika etiologicznego, jak niedomoga estro-genowa lub inne stany zmniejszające siły obronne pochwy a zwiększające jej podatność na zakażenie (dzieciństwo, starość, kastracja, zaburzenia hormo­nalne, niedokrwistość, wyniszczenie itd.); rozwój ziarenkowców z obniżeniem ilości pałeczek Dóderleina. Przesunięcie pH pochwy w stronę alkaliczną. Błona śluzowa pochwy zaczerwieniona, obrzmiała, ziarnista (ziarniste zapale­nie pochwy) lub zcieńczała, wygładzona, łatwo krwawiąca (starcze zapalenie pochwy). Częstym objawem jest również świąd i pieczenie w pochwie oraz ból przy badaniu ginekologicznym. Ostre nieswoiste zapalenie szyjki (cervicitis acuta). Cechy. Uporczywa, ślu­zowo-ropna wydzielina wypływa z kanału szyjki. Obecność czynnika etiologicznego (ciało obce w pochwie lub w szyjce, krążki (pessaria) wewnątrzmaciczne; stany zapalne pochwy, pęknięcia szyjki z nadżerką śluzówki szyjki; niewłaściwe leczenie). Badanie ginekologiczne. Negatywne wyniki badania rozmazów i posiewów w kierunku rzeżączki. Nieswoiste przewlekłe zapalenie szyjki (cervicitis nonspecifica chronica). Cechy. Upławom często towarzyszą nieregularne małe krwawienia. Obecność czynnika etiologicznego (jak w nieswoistym ostrym zapaleniu szyjki, p. wyżej). Często nadżerki, rozdarcia szyjki, wywi­nięcia warg szyjki (ectropion) lub polipy. Bóle grzbietu. Czasem parcie na mocz. Zawsze rozszerzenie kanału szyjki, jeśli wskutek niewłaściwego lecze­nia (środki żrące, elektrokoagulacja, rad) nie rozwinęło się zwężenie lub za­rośnięcie kanału. Negatywne wyniki badania rozmazów w kierunku rzeżączki. Rzeżączka (gonorrhoea; ostre zapalenie błony śluzowej szyjki, ostre zapale­nie cewki, ostre zapalenie sromu, ostre zapalenie pochwy). Cechy. Uporczy­wa, śluzowo-ropna wydzielina wycieka z szyjki macicy, z cewki lub z gru­czołów sromu i pochwy. Tego typu upławy są zwykle pochodzenia rzeżączko-wego. Zakażenie w wywiadzie. Zaczerwienienie i bolesność sromu (vulvitis). Plamki rzeżączkowe przy ujściach gruczołu Bartholina i dookoła przedsionka w pobliżu gruczołów przycewkowych. Częste i bolesne oddawa­nie moczu (urethritis). Wziernikowaniem stwierdza się wypływanie lepkiej ropy z szyjki (w przypadku zajęcia jej przez stan zapalny), ściany pochwy są nierówne, zaczerwienione, tkliwe (vaginitis). Obecność gonokoków w roz­mazach. Ostre zapalenie błony śluzowej macicy (endometritis acuta gonorrhoica et septica). Cechy. Z kanału szyjki wypływa ropna, krwisto-ropna, lub czasami cuchnąca wydzielina. Główne objawy. W wywiadzie poród, poronienie, zabieg ginekologiczny lub zakażenie rzeżączkowe. Dreszcze i gorączka (niska w zakażeniu rzeżącz-kowym, wysoka i przerywana w zakażeniu septycznym). Tępy ból nad spoje­niem łonowym, kurczowe bóle w prawym i lewym podbrzuszu. Ból przy ucisku lub poruszaniu macicy. Jeśli macica nie jest zupełnie opróżniona, mogą z niej wydobywać się skrzepy krwi. Wziernikowaniem stwierdza się wypły­wanie ropnej lub krwisto-ropnej wydzieliny z kanału szyjki. Wypadnięcie macicy (prolapsus uteri). Cechy. Obecność białawej lub biało-żóltej, nie drażniącej wydzieliny. Rak macicy (carcinoma cervicis seu fundi uteri). Cechy. Upławy są tutaj wczesnym objawem. Początkowo są one surowicze lub wodniste, bez-wonne, często obfite, z pasemkami krwi, gdy zmiana nowotworowa ulega owrzodzeniu, upławy stają się ropne, cuchnące, zmieszane z krwią i z cząst­kami tkanek, mogą prowadzić do podrażnienia i świądu sromu. Polip szyjki macicy (polypus cervicis uteri). Cechy. Jeśli występują upła­wy, mają one charakter surowiczy lub śluzowy, po dołączeniu się zakażenia zmieniają się na obfite, ropne, cuchnące (p. również wyżej „Nieswoiste prze­wlekłe zapalenie szyjki"). Mięśniaki macicy (myomata uteri). Cechy. Mogą się pojawiać obfite, suro­wicze upławy (hydrorrhoea). Czasami upławy są ropne, zmieszane z krwią, zwłaszcza gdy guzy ulegają zmianom martwiczym. Zapalenie jajowodów (salpingitis). Cechy. Śluzowo-ropne upławy wystę­pują zawsze po ustąpieniu ostrego okresu choroby. Pęknięcie szyjki macicy (laceratio cervicis uteri). Cechy. Upławy są spo­wodowane stanem zapalnym szyjki (p. wyżej nieswoiste przewlekłe zapalenie szyjki). W wywiadzie poród. Zaburzenia miesiączkowania (bolesne i przedłużone), czasami niepłodność lub poronienia. Przy badaniu pochwy wy­czuwa się rowek w obrębie szyjki. Wziernikowaniem stwierdza się przerwa­nie i wynicowanie szyjki, nadżerkę błony śluzowej, powiększenie szyjki, jej torbielkowatość. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej macicy (endometritis chronica, tuber­culosa, postabortiva, reactiva, senilis). Cechy. Przewlekłe zapalenie typu star­czego ze starczym ropniakiem macicy cechuje się obecnością cuchnących upławów, które ustają wraz z zamknięciem ujścia wewnętrznego. Upławy, często występujące w innych postaciach zapalenia, mają charakter krwisty lub krwisto-ropny; jedynie w przebiegu zapalenia gruźliczego upławy lub krwawienia zdarzają się rzadko. Wiek chorej lub w wywiadzie poronienie, ciała obce we­wnątrz macicy, zabiegi i niekiedy ostre zapalenie błony śluzowej macicy. Bolesna, nieregularna, przedłużona miesiączka. Bóle głowy, uczucie ciężaru w obrębie miednicy. Macica powiększona, we wziernikach dostrzega się wy­dzielinę, wypływającą z kanału szyjki (w ilości większej niż w schorzeniach szyjki). Wyłyżeczkowanie jamy macicy. Owrzodzenia sromu (ulcera vulvae). Cechy. Wydzielina zależnie od rodzaju owrzodzenia może być wodnista, ropna lub krwisto-ropna. Owrzodzenia pochwy (ulcera vaginae). Cechy. Pojawia się wodnista lub ropna, mniej lub bardziej obfita wydzielina. Owrzodzenia szyjki macicy (ulcera cervicis). Cechy. Najbardziej typowym objawem są upławy, niekiedy z zaznaczonymi pasemkami krwi. Grzybicze zapalenie sromu i pochwy (vulvovaginitis mycotica). Cechy. Częstym objawem są tutaj upławy zawierające małe kłaczki podobne do pleśniawek. Białe lub szare naloty na rumieniowato zmienionej błonie śluzowej pochwy, świąd i pieczenie w pochwie. Kwaśna wydzielina z poch­wy. Candida albicans w rozmazie i w posiewach. Rzęsistek pochwowy (trichomonas vaginalis). Cechy. Upławy są obfite, mają barwę kremową, żółtawą, a nawet brązowawą. Zaczerwienienie i ból pochwy, umiarkowany świąd i pie­czenie. Wykrycie rzęsistka. Mniej częste przyczyny. Zapalenie otrzewnej miednicznej; nabłoniak kos-mówkowy (wczesne, wodniste, cuchnące upławy); guzy macicy uwięznięte w miednicy; niedostateczne zwinięcie się macicy; nadmierne zwinięcie się macicy; nadużycia płciowe; onanizm; mięsak macicy; robaczyce (u dzieci); ciała obce w pochwie; rzeżączkowe zapalenie sromu i pochwy (u dzieci); pooperacyjne zabiegi w pochwie (ropne, często cuchnące upławy); przetoka moczowo-płciowa; wodniak jajowodu (okresowe pojawianie się jasnej wydzie­liny); ziarniniak pochwy; błonica pochwy i macicy; złuszczające zapalenie pochwy; schistosomiaza narządów płciowych; owsikowe zapalenie pochwy; choroby wirusowe żeńskich narządów płciowych.