Reklama
A A A

UTRATA CZUCIA W OBRĘBIE JĄDER

Guzy złośliwe jądra (tumores maligna testis). Cechy. Czucie w obrębie ją­der jest zniesione. Kiła jądra (lues testis). Cechy. Kiła jądra przebiega bezboleśnie i wywołuje utratę czucia w obrębie jądra. Jeżeli w drugim, pozornie zdrowym jądrze, stwierdza się również utratę czucia, oznacza to, że zostało ono wciągnięte w sprawę chorobową. Wiąd rdzenia (tabes dorsalis). Cechy. Często występują wyraźne ubytki czucia lub nawet całkowite zniesienie czucia w takich narządach, jak jądra, język, krtań czy sutek.