Reklama
A A A

WADY ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Zarośnięcie cewki moczowej (atresia urethrae). Cechy. Najczęściej zaroś­nięte jest ujście cewki, jakkolwiek zaburzenie to może się usadowić w każ­dym miejscu wzdłuż przebiegu cewki. Przy zarośnięciu całkowitym zamiast cewki stwierdza się obecność włóknistego powrózka. Wada wrodzona. Utrudnione oddawanie moczu. Może być zachowany drożny moczownik (urachus). Wrodzone zwężenie cewki (strictura urethrae congenita). Cechy. Jest to częste schorzenie występujące zwykle jako zwężenie ujścia cewki. Wada wrodzona. Utrudnione oddawanie moczu. Wynicowanie pęcherza moczowego (ectopia vesicae urinariae). Cechy. Stwierdza się ubytek przedniej ściany jamy brzusznej w obrębie podbrzusza i brak przedniej ściany pęcherza moczowego. Kości łonowe są rozdzielone, ich końce łączy mocne pasmo włókniste. Tylna ściana pęcherza, wypychana przez jelita, tworzy czerwony, cętkowany, podobny do pomidora guz w miej­scu spojenia łonowego. Prącie szczątkowe z całkowitym wierzchniactwem. Wierzchniactwo (epispadiasis). Cechy. Jest to wada wrodzona polegająca na umiejscowieniu ujścia cewki na grzbiecie prącia. Całkowite wierzchniactwo występuje zawsze łącznie z wynicowaniem pęcherza. Nietrzymanie moczu. Czynnościowe zaburzenie wzwodu i wytrysku. Spodziectwo (hypospadiasis). Cechy. Kanał cewki kończy się w dolnej ścianie cewki w żołędzi (spodziectwo żołędziowe), u podstawy prącia w kącie prąciowo-kroczowym (spodziectwo prąciowe) lub w obrębie krocza (spo­dziectwo kroczowe). W przypadku spodziectwa kroczowego istnieje szczelina krocza, a prącie ma charakter szczątkowy. W każdym rodzaju spodziectwa prącie jest zwykle zgięte ku dołowi i może być przyrośnięte do moszny. Niezupełny wzwód. Pod koniec oddawania moczu wycie­kanie moczu kroplami. Impotencja z powodu niemożności wprowadzenia na­sienia do pochwy. Stulejka (phimosis). Cechy. Zwężenie otworu napletka nie pozwala na od­słonięcie żołędzi, czasami otwór napletka może być całkowicie zarośnięty. Napletek może być duży, przerosły. Utrudnione oddawanie moczu. Podrażnienie żołędzi i na­pletka. Załupek (paraphimosis). Cechy. Niemożność odprowadzenia napletka uwięż-niętego w rowku zażołędnym. Żołądź obrzmiała i zasiniona. Napletek napięty, błyszczący, obrzękły, odsunięty poza żołądź, z głęboką bruzdą nad koroną żołędzi. Wnętrostwo (cryptorchismus). Cechy. Wnętrostwo polega na umiejscowie­niu jednego lub obu jąder poza workiem mosznowym. Jądro może się zatrzy­mać w jamie brzusznej, w kanale pachwinowym lub pod kością łonową. Jądro przemieszczone (ectopia testis) ulokowane jest poza normalną drogą zstępo­wania jąder, a więc w obrębie krocza, w otworze owalnym żyły odpiszcze­lowej, po zewnętrznej stronie moszny, u podstawy prącia. Jądro leżące poza moszną jest zwykle mniejsze, a jego czynność p'emnikotwórcza jest upośledzona proporcjonalnie do ucisku wywieranego na gruczoł. Może występować ból. Czasami stwierdza się przepuklinę !ub wodniak osłonki jądra. Może wystąpić skręt szypuły jądra lub napady stanów zapalnych. Skłonność do zwyrodnienia torbielowatego lub złośliwego. Niepłodność (przy niezstąpieniu obu jąder). Mniej częste przyczyny. Brak cewki; rozszerzenie i uchyłkowatość cewki; nieprawidłowe umiejscowienie ujścia cewki; podwójna cewka; zakończenie przewodów wytryskowych w oddzielnym kanale; zakończenie cewki w pach­winie; podwójne prącie; brak prącia; pozorny brak prącia (ukryte w obrębie powłok brzucha, uda lub moszny); obojnactwo; napletek dwudzielny; brak napletka; obojnactwo rzekome (niezrośnięcie się fałdów moszny); polyorchis-mus; brak jąder; synorchismus; prącie olbrzymie; prącie małe; prącie przy­rośnięte; wrodzone skrzywienie prącia; prącie rozszczepione; torbiel naplet­ka; wrodzona stulejka.