Reklama
A A A

WCZESNE ZĄBKOWANIE

Ilość zębów doczesnych, czyli mlecznych, wynosi 20. Okres ich pojawiania się podlega znacznym wahaniom nawet w warunkach prawidłowych. A oto kolejność i przeciętny okres wyrzynania się poszczególnych zębów: Zęby mleczne Miesiące życia Cztery przednie siekacze 6 do 8 Cztery siekacze boczne 7 do 9 Cztery kły 17 do 18 Cztery pierwsze trzonowce 14 do 16 Cztery drugie trzonowce 18 do 30 Niżej podano przeciętny czas pojawiania się zębów stałych, których jest trzydzieści dwa: Zęby stałe Lata życia Cztery pierwsze trzonowce 6 do 7 Cztery przednie i cztery boczne siekacze 7 do 8 Cztery pierwsze przedtrzonowce 10 do 11 Cztery drugie przedtrzonowce 11 do 12 Cztery kły 12 do 13 Cztery drugie trzonowce 12 do 14 Cztery trzecie trzonowce 17 do 30 Kolejność, w której zęby się ukazują, jest znacznie bardziej stała niż czas ich pojawiania się. Niemowlęta mogą się urodzić z zębami, choć należy to do rzadkości. Natomiast wcale nierzadkie jest ukazanie się pierwszych zębów w czwartym miesiącu życia. Ząbkowanie występuje z reguły nieco wcześniej u dzieci karmionych piersią niż u żywionych w sposób sztuczny. Kiła wrodzona (kiła dziedziczna; Syphilis congenita; syphilis hereditaria). Cechy. Dzieci, obarczone kiłą, są skłonne do wcześniejszego ząbkowania; w tych okolicznościach łatwo dochodzi do szybkiego i wczesnego niszczenia zębów. Mniej częste przyczyny. Skaza gruźlicza; zespół nadnerczowo-płciowy; guz z komórek Leydiga; nadczynność tarczycy u dzieci.