A A A

WIDZENIE BARWNE

Niewidomi uskarżają się czasami na widzenie kolorowych świateł, co jest prawdopodobnie spowodowane podrażnieniem ośrodków wzrokowych. Widze­nie w kolorze czerwonym może wystąpić przy zwykłym rozszerzeniu źrenicy i w oczach, wpatrujących się uważnie w jasno oświetlone powierzchnie. Zaćma. Cechy. Po usunięciu zaćmy zdarzają się skargi na widzenie w kolo­rze czerwonym (erytropsia). Ostrość wzroku nie jest obniżona, ale wszystko wydaje się zabarwione na czerwono lub fioletowo. Czasami spotyka się widze­nie w kolorze niebieskim lub sinym, rzadziej — zielonym, żółtym lub białym. Żółtaczka. Cechy. W przypadkach żółtaczki mechanicznej może wystąpić widzenie w, kolorze żółtym (xantopsia). Zatrucie santonina. Cechy. W początkowym okresie przedmioty mogą się wydawać choremu niebieskawe, lecz zmiana ta trwa stosunkowo krótko i może przejść niezauważona. Potem następuje o wiele dłuższy okres „widze­nia na żółto", w czasie którego jasno oświetlone przedmioty wydają się żół­tawe, przedmioty niebieskie wydają się zielone, a fioletowe są niewyraźne, chociaż w obniżonym oświetleniu może stale przeważać kolor fioletowy. Cza­sami przed całkowitym wyzdrowieniem może wystąpić okres drugi — „widze­nia na fioletowo". W wywiadzie użycie santoniny, uczucie zamroczenia umy­słowego, nudności, wymioty, biegunka, kurcze kloniczne lub drgawki, krwio­mocz. Mniej częste przyczyny. Alkoholizm (widzenie w barwie niebieskiej lub żółtej); wiąd rdzenia (widzenie w barwie niebieskiej); wylew krwawy do siat­kówki (widzenie w barwie czerwonej); wylew krwawy do szklistki (widzenie w barwie czerwonej); ślepota śnieżna (widzenie w barwie czerwonej); zatru­cie naparstnicą (widzenie w barwie żółtej); zatrucie azotynem amylu (widze­nie w barwie żółtej); zatrucie chininą (widzenie w barwie żółtej); zatrucie kwasem pikrynowym (widzenie w barwie żółteij); zatrucie konopiem indyj­skim; histeria; leczenie sulfonamidami (widzenie w barwie żółtej); dziedziczny zanik nerwu wzrokowego; irideetomia (widzenie w barwie czerwonej); lecze­nie streptomycyną (widzenie w barwie żółtej); kardiazol w dawkach wstrzą­sowych; zatrucie DDT (widzenie w barwie żółtej); zatrucie dwusiarczkiem węgla (widzenie w barwie zielonawoniebieskiej lub czerwonej).