Reklama
A A A

WRZODY ROGÓWKI

Wrzody rogówki spotyka się zwykle u dorosłych i starszych osób; owrzo­dzenia w pryszczykowym zapaleniu rogówki są jedyną postacią występującą często u dzieci. Owrzodzenia rogówki spotyka się często u osób w ogólnym złym stanie zdrowia. Jest to proces głównie zapalny, spowodowany różnymi czynnikami wywołującymi (np. uraz, zapalenie spojówek, brak ochrony ro­gówki lub jej niedożywienie, ostre choroby zakaźne). Spotyka się różne po­stacie kliniczne: wrzód prosty, czyli nieżytowy, ropny, czyli głęboki, zaka­żony lub zgorzelinowy, brzeżny lub okrężny, drążący (wrzód Moorena), opryszczkowy, drzewkowaty, miażdżycowy i inne. Uraz (trauma). Cechy. Wrzód jest zwykle nieżytowy. Postać ta na ogół daje zmiany małe i powierzchowne, z objawami nieznacznego lub silnego podraż­nienia, bez skłonności do przebicia i kończy się najczęściej bez wystąpienia powikłań. W wywiadzie uraz rogówki (zadrapanie, ciało obce, prze­mieszczone rzęsy, zabieg operacyjny). Rzeżączkowe zapalenie spojówek u dorosłych (ropotok rzeżączkowy u do­rosłych). Cechy. Owrzodzenie rogówki jest często spotykanym i ciężkim po­wikłaniem. Zaczyna się ono szarym, ograniczonym nacieczeniem, które stop­niowo przybiera barwę żółtą i ulega przebiciu. Położenie, wielkość i przebieg kliniczny jest różny. Nacieki mogą być centralne lub obwodowe; te ostatnie mogą się zlewać ze sobą aż do utworzenia okrężnego owrzodzenia. Owrzo­dzenia mogą perforować, powodując powstanie bielma zrośniętego, garbiaka i innych powikłań. Jaglica (trachoma). Cechy. Owrzodzenia rogówki występują jednocześnie z łuszczką albo bez niej i zwykle są umiejscowione w okolicy centralnej. Goją się z pozostawieniem zmętnień. Czasami występuje owrzodzenie drzew-kowate (w środku długa łodyżka z długimi linijnymi rozgałęzieniami). Pryszczykowe zapalenie rogówki (keratitis phlyctenulosa). Cechy. Szara­we guzki ulegają owrzodzeniu. Nacieki i tworzące się w nich owrzodzenia są zwykle powierzchowne i goją się z reguły bez pozostawienia trwałych zmętnień. Ostre nieżytowe zapalenie spojówek (coniunctivitis catarrhalis acuta). Cechy. W ciężkich przypadkach mogą się wytworzyć przy rąbku rogówki małe, szarawe nacieki (wrzody nieżytowe). Zlanie się pewnej ilości takich nacieków może spowodować utworzenie się wrzodu brzeżnego, który na ogół nie jest niebezpieczny, jest powierzchowny i łatwo poddaje się leczeniu. Cza­sami staje się głęboki i wtedy przebieg jego jest ciężki. Mniej częste przyczyny. Przewlekłe nieżytowe zapalenie spojówek; rzeżącz-kowe zapalenie spojówek u noworodków; błonicze zapalenie spojówek; zapa­lenie woreczka łzowego; jaskra; ospa; odra; ospa wietrzna; zapalenie płuc; płonica; gruźlica; dur brzuszny; cholera; zimnica, rozmięknienie rogówki; po­rażenie nerwu trójdzielnego; tularemia (postać oczno-gruczołowa); trądzik różowaty; pęcherzyca; epidermolysis bullosa; łuszczyca; opryszczka gorącz­kowa; trąd.