A A A

WYBROCZYNA PODSPOJÓWKOWA

Uderzenie oka, ciężki wysiłek i wymioty mogą wywołać wylew krwi pod spojówkę; przyczyna jest jasna i stan taki nie ma większego znaczenia. Wy­broczyna może powstać bez widocznej przyczyny, jednak głównie u ludzi star­szych, a spotyka się także u młodych dziewcząt w czasie okresu menstrua­cyjnego. Może również wystąpić w przebiegu ostrych zapaleń spojówek. Złamanie podstawy czaszki. Cechy. W złamaniu, obejmującym przedni dół czaszkowy, krew może przeciekać wzdłuż podstawy oczodołu i po 1—2 dniach pojawić się w powiece dolnej i pod spojówką gaikową. Krztusiec (pertussis). Cechy. W czasie napadu kaszlu istnieje skłonność do występowania wylewu (np. wybroczyn podspojówkowych), a nawet zabarwie­nia krwią łez. Asfiksja urazowa (asphyxia traumatica). Cechy. Z reguły występują wy­broczyny podspojówkowe. W wywiadzie gwałtowne i nagłe zgniecenie ciała; sinica głowy, szyi i ramion, z głębszymi pasmami wybroczyn w skórze i błonach ślu­zowych; może być krwawienie z nosa, gardła i uszu; krócej lub dłużej trwa­jąca utrata świadomości; zaburzenia krążenia i zaburzenia oddechowe; spadek ciśnienia krwi. Padaczka (epilepsia). Cechy. Po napadzie drgawek, o ile atak był bardzo ciężki, mogą wystąpić wybroczyny podspojówkowe i drobne wylewy rozsiane w okolicy szyi i klatki piersiowej. Stwardnienie tętnic (ćuleriosclerosis). Cechy. Po ciężkim wysiłku fizycz­nym mogą wystąpić wybroczyny podspojówkowe, które mogą powtarzać się. Mocznica (uraemia; całkowita niewydolność nerek). Cechy. Nawrotowe wy­lewy do spojówek i powiek należą do częstych objawów. Mniej częste przyczyny. Cukrzyca; bakteryjne zapalenie wsierdzia; zakrzep zatoki jamistej; żółta febra; gnilec; choroba Weila; ostre nieżytowe zapale­nie spojówek; złośliwa zimnica; dur plamisty.