Reklama
Tanie ltanie
A A A

WYBROCZYNY POWIEK

Najczęstszą przyczyną wybroczyn powiek jest bezpośrednie uderzenie oka lub jego okolic. Zmiany takie •nogą także być spowodowane przez ciężki wy­siłek fizyczny, jak: wymioty, konwulsje lub oddawanie stolca. Na skutek wy­broczyn z kapilarów może dojść do obrzęku powiek, które w przeciągu krót­kiego czasu stają się czarne. W następstwie dochodzi do stopniowego wchła­niania się wylanej krwi, co trwa tydzień lub dłużej; w czasie wchłaniania wylewu występują różne zmiany zabarwienia skóry. Złamanie kości czaszki. Cechy. Złamanie kości czaszki, obejmujące także kości oczodołu, lub złamanie stropu oczodołu łączy się często z występowa­niem wybroczyn w powiekach i wybroczyn podspojówkowych. W takich przypadkach powieka dolna zawiera więcej krwi, która pochodzi z przerwanej opony twardej i kości. Może to się ujawnić dopiero w kilka godzin lub dni po urazie. Złamania znajdujące się w dużej odległości od oczodołu mogą także czasami wywołać wybroczyny powiek. Wystąpienie „czarnego oka" w dzień lub dwa po urazie wskazuje na złamanie podstawy czaszki. Krwiak oczodołu. Cechy. Wylew krwi do oczodołu w przebiegu gniłca, hemofilii, krztuśca i krwawienia z naczyń lub rozpadającego się nowotworu złośliwego są często tak rozlane, że wywołują powstanie wybroczyn powiek. Czasami w niektórych z tych przypadków występuje odosobnione zajęcie po­wieki p. niżej). Krztusiec. Cechy. Po bardzo ciężkich atakach kaszlu czasami stwierdza się male wynaczynienia do tkanek w okolicy oka, co przypomina obraz „czar­nego oka". Gnilec dziecięcy (choroba Barlowa). Cechy. Czasami powstaje dość nagle wytrzeszcz oka z obrzękiem i nieznacznym zasinieniem górnej powieki (wy­lew w oczodole). Gnilec (szkorbut). Cechy. Najlżejsze stłuczenie lub uraz powoduje powsta­nie wylewu w miejscu uszkodzonym. Padaczka. Cechy. Po ciężkim napadzie padaczkowym mogą wystąpić drobne wybroczyny w skórze powiek, twarzy, szyi, klatki piersiowej. Plamica krwotoczna. Cechy. Po kilku dniach ogólnego osłabienia i zamro­czenia pojawiają się na skórze (czasami także na skórze powiek) czerwone plamki, których ilość i wielkość gwałtownie wzrasta. Hemofilia. Cechy. Już niewielki uraz, bez znaczenia dla normalnego osob­nika, wywołuje wybroczynę. W ten sposób mogą być także uszkodzone po­wieki już przy lekkim draśnięciu. Mniej częste przyczyny. Bakteryjne zapalenie wsierdzia; odra o złośliwym przebiegu; zakrzep mózgowy; ospa wietrzą o złośliwym przebiegu; ciężka po­stać duru plamistego.