Reklama
A A A

WYBROCZYNY W JAMIE USTNEJ

Gnilec (scorbutus). Cechy. Z reguły dochodzi do krwotoków pod błonę śluzową ust. Plamica krwotoczna (purpura haemorrhagica). Cechy. Podbiegnięcia krwawe na widocznych śluzówkach, ze śluzówką jamy ustnej włącznie, przypominają podobne wylewy podskórne; w cięższych postaciach choroby, zwłaszcza w od­mianie trombocytopenicznej, częste są również krwotoki z błon śluzowych, w tym i ze śluzówki jamy ustnej. Mniej częste przyczyny. Krwawiączka; niedokrwistość złośliwa; niedo­krwistość pochodzenia śledzionowego; odra; uraz; bakteryjne zapalenie wsier-dzia; rozsiany toczeń rumieniowaty; niedokrwistość aplastyczna; niedokrwis­tość z niedoboru; białaczka; mononukleoza zakaźna; choroba Handa-Schiillera--Christiana (krwotok z dziąseł); siatkowico-śródbłonkowica.