Reklama
A A A

WYDALANIE KAŁU PRZEZ CEWKĘ

Przewlekłe zapalenie uchyłka jelita grubego (diverticulitis coli chronica). Cechy. Jest to prawdopodobnie najczęstsza przyczyna przetok pęcherzowo--okrężniczych. W moczu i w stolcu stwierdza się obecność ropy. Rak esicy, kątnicy lub odbytnicy (carcinoma sigmae, coeci seu recti). Cechy. W przypadku naciekania przez guz ściany pęcherza moczowego może powstać przetoka między pęcherzem a zmienionym nowotworowe odcinkiem jelita grubego. Wraz z moczem chory wydala wówczas kał, gazy i resztki niestrawionych pokarmów (ziarnka, skórka z pomidora itp.). Średni wiek chorego. Postępujące zaparcie. Krew lub krew ze śluzem w stolcu. Silne parcie na stolec z gwałtownym oddawaniem wia­trów i śluzu. Zaburzenia trawienia. Krwawnicę (częste przy raku odbytnicy). Objawy podrażnienia pęcherza. W późniejszym okresie wyniszczenie, ból. Badanie radiologiczne. Wziernikowanie odbytnicy i esicy. Wziernikowanie pęcherza. Pourazowa przetoka pęcherzowo-odbytnicza (fistula vesico-rectalis posttrau-matica). Cechy. Rozwija się w następstwie przedłużonego lub utrudnionego porodu. Wydalanie kału, gazu i martwych tkanek przez cewkę moczową. Ciężki poród w wywiadzie. Oddawanie kału przez pochwę i cewkę moczową. Badanie pochwy. Cystoskopia. Ropień okołowyrostkowy (abscessus periappendicularis). Cechy. Przebicie się ropnia do pęcherza prowadzi do wydalania kału i gazów wraz z moczem przez cewkę moczową. Wywiad świadczący o ostrym zapaleniu wyrostka robacz­kowego. Obecność w prawym dole biodrowym oporu wyczuwalnego przez powłoki i badaniem per rectum. Cystoskopia. Wlew doodbytniczy (badanie radiologiczne). Rak pęcherza moczowego (carcinoma vesicae urinariae). Cechy. Guz może naciekać okrężnicę lub odbytnicę, w wyniku czego powstaje przetoka i poja­wia się odchodzenie gazów i kału przez cewkę moczową. Mniej częste przyczyny. Rak macicy (naciekający i przebijający się do pęcherza i odbytnicy); ropień gruczołu krokowego przebijający się do od­bytnicy; ropień okołoodbytniczy przebijający się do pęcherza; gruźlica jelit (przebicie się mas serowatych do pęcherza i odbytnicy); ostre zapalenie uchyłka i jego perforacja do pęcherza; pourazowa przetoka pęcherzowo-jelitowa; przetoka pęcherzowo-jelitowa wrodzona; promienica w obrębie miednicy; zapalenie gruczołu krokowego z przebiciem do odbytnicy; cho­roba Crohna-Leśniowskiego; przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego.