Reklama
A A A

WYDZIELINA ŚLUZOWO-ROPNA LUB ROPNA Z WORKA SPOJÓWKOWEGO

Ostre nieżytowe zapalenie spojówek (Conjunctivitis catarrhalis acuta). Cechy. W lżejszych przypadkach wydzielina jest wodnista, z nielicznymi kłaczkami śluzu; w późniejszych okresach jest ona śluzowa. W ciężkich przy­padkach staje się śluzowo-ropna, lub nawet ropna. Ostre zakaźne zapalenie spojówek (coniunctivitis contagiosa acuta). Cechy. Stwierdza się obfite wydzielanie gęstej, kleistej wydzieliny, która może się zbijać w długie pasma śluzowo-ropne. W późniejszych okresach wydzielina może stać się wyraźnie ropna. Rzeżączka oka (Ophthalmia gonorrhoica; ropne zapalenie spojówek u doro­słych). Cechy. Wydzielina jest początkowo śluzowa, lecz wkrótce pojawia się obfita wydzielina ropna, która bez przerwy wypływa z worka spojówkowego. Ropne zapalenie spojówek u niemowląt (Ophthalmia neonatorum). Cechy. Wydzielina początkowo lekko mętna, wkrótce zmienia się w żółtą lub zielono­żółtą ropę, wydzielaną w dużych ilościach. Jaglica (trachoma). Cechy. Czasami początek choroby jest ostry z towarzy­szeniem znacznych objawów zapalnych i wystąpieniem obfitej wydzieliny ropnej. W postaciach bardziej przewlekłych można stwierdzić różną ilość wydzieliny śluzowo-ropnej, zwykle niezbyt obfitej. Mniej częste przyczyny. Błonicze zapalenie spojówek; ropień woreczka łzo­wego; wtrętowe zapalenie spojówek; kątowe zapalenie spojówek; ropne zapa­lenie spojówek u młodych dziewcząt; pasmowate zapalenie rogówki (śluzowo-ropna).