Reklama
A A A

WYPUKLENIE OKOLICY PRZEDSERCOWEJ

Hypertrophia cordis (u dzieci). Cechy. Okolica przedsercowa bywa wypuklona. Pericarditis exsudativa (wysiękowe zapalenie osierdzia). Cechy. U dzieci można często zauważyć wyraźne wypuklenie w okolicy przedsercowej, a wy­miar przednio-boczny bywa zwiększony. Pericarditis chronica adhaesiva (adhaesiones pleuropericardiales massivae; przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia). Cechy. Okolica przedsercowa wy­pukła się, a niekiedy wskutek zgrubienia osierdzia bywa zaznaczona asy­metria. W wywiadzie — zapalenie osierdzia; powiększenie sylwetki serca; zwiększenie rozmiarów uderzenia koniuszkowego; uderzenie koniusz­kowe o charakterze falującym, z częściowym zapadaniem się ściany klatki piersiowej w okresie skurczu; częściowe zapadanie się żeber dziesiątego i je­denastego od tyłu w okresie skurczu oraz siódmego i ósmego od przodu (w okolicy pachowej); czasem nieobecność ruchów oddechowych w nadbrzu­szu oraz nieruchomość mostka w czasie wdechu; niekiedy tętno dziwaczne; ustalone uderzenie koniuszkowe; zapadanie się żył szyjnych przy rozkurczu; /miany elektrokardiograficzne (niski woltaż oraz brak przesunięcia osi ele­ktrycznej wraz ze zmianą pozycji ciała). Mniej częste przyczyny. Tętniak łuku tętnicy głównej; guz śródpiersia; odma osierdzia; ropniak osierdzia; krwiak śródosierdziowy; akromegalia (dol­na okolica mostka); boczne skrzywienie kręgosłupa.