Reklama
A A A

WZMOŻENIE DRUGIEGO TONU NAD TĘTNICĄ GŁÓWNĄ

Zjawisko to może być następstwem przyczyn zupełnie normalnych, jak okresowe pobudzenie naczynioruchowe, zwykle przeciążenie serca lub ciąża. Drugi ton nad tętnicą główną jest słabszy niż drugi ton nad tętnicą płucną aż do okresu pokwitania; później sytuacja ulega odwróceniu. Aby określić drugi ton nad tętnicą główną jako wzmożony, musi on być głośniejszy niż powinien być w danym okresie życia pacjenta. Wzmocnienie drugiego tonu jest objawem wzmożenia ciśnienia tętniczego wewnątrz tętnicy głównej oraz w obrębie krążenia ustrojowego. Hypertensio essentialis (nadciśnienie tętnicze samoistne). Cechy. Zwykle wysłuchuje się dźwięczny drugi ton nad tętnicą główną, nie jest to jednak zjawisko stałe. Aortitis syphilitica (kiłowe zapalenie tętnicy głównej). Cechy. Drugi ton nad tętnicą główną jest głośny, czysty i dźwięczny i ma charakter metaliczny, bębenkowy, dzwonienia lub uderzenia w bęben. Glomerulonephritis subacuta (podostre zapalenie kłębków nerkowych). Cechy. Wzmożeniu drugiego tonu nad tętnicą główną może towarzyszyć twar­de tętno oraz podwyższenie ciśnienia tętniczego. Glomerulonephritis chronica (przewlekłe zapalenie kłębków nerkowych; morbus Brighti chronica). Cechy. Drugi ton nad tętnicą główną jest wzmo­żony. Aneurysma arcus aortae (tętniak łuku tętnicy głównej). Cechy. Niekiedy wysłuchuje się wzmożony i o niskim brzmieniu drugi ton nad tętnicą główną, który pojawia się synchronicznie z wyczuwalnym przy palpacji uderzeniem rozkurczowym. Czasem szmer rozkurczowy powoduje modyfikację wzmożo­nego tonu. Hypertrophia cordis (przerost serca). Cechy. Drugi ton nad tętnicą główną ulega znacznemu wzmożeniu w przeroście lewej komory; jest on głośny, czy­sty i dźwięczny. Większość wyżej wymienionych chorób kojarzy się z prze­rostem serca tego typu. Jednak w przeroście w przebiegu zwężenia lewegc ujścia tętniczego drugi ton nad tętnicą główną jest osłabiony lub nieobecny, a w przeroście, związanym z niedomykalnością zastawek tętnicy głównej, za­miast tonu zwykle wysłuchuje się szmer. Mniej częste przyczyny. Zwężenie cieśni tętnicy głównej; ostra rozstrzeń serca; ostre zapalenie tętnicy głównej; zesztywnienie zastawek tętnicy głów­nej; wyraźne rozszerzenie tętnicy głównej na tle miażdżycy.