Reklama
A A A

WZMOŻENIE PIERWSZEGO TONU NAD KONIUSZKIEM

Czynnikiem pobudzającym to zjawisko jest prawdopodobnie podniecenie nerwowe oraz wysiłek fizyczny. Warunki te mogą występować stale u bardzo drażliwych osób z nerwicą oraz w niektórych przypadkach astenii nerwowo--krążeniowej. W ostrych chorobach gorączkowych pierwszy ton nad koniusz­kiem jest zwykle wzmocniony i ostry. Stenosis ostii venosi sinistri (zwężenie lewego ujścia żylnego). Cechy. W chorobie tej występuje niezwykle ostry, czysty pierwszy ton, przed któ­rym wysłuchuje się szmer przedskurczowy. Ton ten określa się jako kłapiący; ucho badające odbiera go bardzo wyraźnie. W okresie niewyrównania krąże­nia może to być jedyny objaw osłuchowy uchwytny nad koniuszkiem serca. Hypertrophia cordis (przerost serca). Cechy. Pierwszy ton nad koniuszkiem bywa głośny, wydłużony, buczący, ale często może być przygłuszony i nie­czysty. W łagodnym lub umiarkowanym przeroście ton ten może być nor­malny. Mniej częste przyczyny. Zwężenie prawego ujścia żylnego (rzadko, w dolnej okolicy mostka); niedokrwistość; jako następstwo działania niektórych leków (atropina, adrenalina, azotyn amylu); częstoskurcz napadowy; trzepotanie przedsionków.