A A A

ZABURZENIA CZUCIA W OBRĘBIE GARDŁA

Gardło może być siedliskiem rozmaitych zaburzeń czuciowych, do których należą anestezja, hipestezja, hiperestezja oraz parestezja. Pierwsze dwie od­miany mogą występować po jednej lub po obu stronach. Zupełna anestezja po jednej lub po obu stronach, niezależnie od etiologii, powoduje, że chory nie odczuwa żadnych wrażeń w obrębie gardła; przygryza język lub policzek nie czując bólu; często miewa silne napady kaszlu w czasie jedzenia, ponie­waż pokarm może przedostawać się do krtani. W przypadkach parestezji występują różne odmiany zaburzeń czucia, opisywane rozmaicie, np. jako ucisk lub pieczenie w gardle, jako uczucie ciała obcego lub po prostu gałki w aardie (globus hystericus). Histeria. Cechy. Może występować jedno- lub obustronne znieczulenie gar­dła, tak że można dotykać śluzówki gardła gazikiem bez wywołania odruchu wymiotnego. W innych przypadkach chory skarży się na objawy typowe dla zaburzeń czucia w gardle. Porażenie pobłonicze (paralysis postdiphtherica). Cechy. Przy oglądaniu gardła stwierdza się, że podniebienie zwisa niżej niż zwykle, a gardło bywa niewrażliwe; odruch podniebienny jest z reguły osłabiony lub zniesiony. Po­nieważ w ciężkich przypadkach ulega porażeniu zwieracz gardła, występują trudności w połykaniu i krztuszenie się. Występowanie w 2 lub 3 tygodniu po przebyciu błonicy; rozwój zupełnego porażenia w 2 do 7 tygodni od początku choroby; nosowy odcień głosu; zwracanie płynów przez nos. Zatrucie bromem (bromismus). Cechy. Czucie dotyku w tylnej części gar­dła ulega upośledzeniu, tak że zniesiony jest odruch wymiotny, choć może pozostać pewna wrażliwość na początku i w przebiegu choroby. W wywiadzie długotrwałe zażywanie pochodnych bromu; wysypka na skórze; niepewny chód; spowolnienie procesów myślowych. Porażenie postępując i wiąu ru**i Cechy. Pewien stopień, znieczulenia gardła występuje czasem wśród innych objawów ogólnego obniżenia wraż­liwości na bodźce obwodowe; zdarza się to w późnych okresach porażenia postępującego. Parestezje gardła stwierdza się często u chorych ma wiąd rdzenia. Mniej czesie przyczyny, Przewlekła gruźlica płuc (znieczulenie lub hipe­stezja); guz mózgu (znieczulenie lub hipestezja); kilak mózgu (znieczulenie lub hipestezja); stwardnienie rozsiane (znieczulenie lub hipestezja); poraże­nie rzekomoopuszkowe (znieczulenie lub hipestezja); porażenie opuszkowe (parestezje); ciężka niedokrwistość (parestezje); przekwitanie (parestezje); zaburzenia żołądkowo-jelitowe (parestezje); jamistość rdzenia (znieczulenie lub hipestezja); zapalenie mózgu (znieczulenie lub hipestezja); zapalenie ner­wów obwodowych w przebiegu grypy i zapalenia płuc (znieczulenie lub hipe­stezja); rak jamy nosowo-gardłowej lub jamy klinowo-szczękowej (znieczule­nie lub hipestezja); nerwoból nerwu językowo-gardłowego (hiperestezja); porażenie nerwu językowo-gardłowego (znieczulenie).