Reklama
A A A

ZANIK LUB ŚCIENCZENIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ

Poliomyelitis anterior acuta (ostre zapalenie rogów przednich rdzenia). Cechy. Zanik z porażeniem wiotkim jednej łub większej ilości grup mięśnio­wych kończyny dolnej (prostowniki kończyny dolnej, przywodziciele uda, grupa mięśni przednich podudzia) jest częstym następstwem tego schorzenia. Porażona kończyna jest mniejsza i krótsza w przypadku powstania w wielu zajętych mięśniach porażenia. W początkowym okresie porażenie jest naj­większe; trwałe następstwa schorzenia są mniejsze. Stan powolnego cofania się zmian może ttwać 12 do 18 mies., po czym tylko część pierwotnego pora­żenia pozostaje trwale. Poprawy stanu nie należy oczekiwać, jeśli nie pojawi się ona w ciągu 3 mies. od chwili powstania objawów. Pojawianie się u dzieci; często przebieg epidemiczny; na­gły początek z gorączką; wymioty; czasem drgawki; złe samopoczucie; w po­czątkowym okresie najbardziej nasilone porażenie wiotkie, obejmujące niesy­metrycznie grupy mięśniowe, unerwione przez odcinki rdzenia kręgowego, które zostały zajęte (jedna kończyna dolna, względnie jedna dolna i przeciw­legła górna); w zajętych kończynach zniesienie odruchów; czucie skórne nor­malne; niekiedy ból, często go jednak brak; zmiana pobudliwości elektrycznej; czas trwania stadium początkowego 2 do 3 tyg., z objawami ogólnymi, trwa­jącymi tylko przez kilka dni. Neuritis ischiadica. Cechy. W zastarzałych przypadkach odżywianie zaję­tej kończyny pogarsza się, a mięśnie wyglądają zwykle mniejsze niż w koń­czynie przeciwległej; niekiedy ścieńczenie tylko tych części, które są uner­wione przez nerw kulszowy, z elektrycznym odczynem zwyrodnienia. Coxitis tuberculosa. Cechy. Z rozwojem schorzenia mięśnie biodra i uda ulegają zanikowi. Osteoarthritis coxae (gościec zwyradniający kostno-stawowy stawu biodro­wego). Cechy. W okresie wczesnym pojawia się ścieńczenie mięśni biodra i ud. Gonitis tuberculosa. Cechy. Zanik mięśni jest znaczny zarówno powyżej, jak i poniżej stawu kolanowego. Mniej częste przyczyny. Hemiplegia (atrophia ex inactivitate) ; paralysis nervi femoralis (mięsień czworogłowy); asymetria congenita; sclerosis multi­plex; myelitis (jednostronne); neuritis obturatoria; osteomata multiplices; tumor pelvis (zajmujący jeden splot lędźwiowy); arthritis gonorrhoica; hernia disci intervertehralis; pseudoarthrosis congenita tibiae; agenesis tibiae sive fibulae; arthritis deformans; articulatio neuropathica (kolano); arthritis haemo-philica (kolano); myositis suppurativa acuta (następstwa); myositis clostri-dialis; amyoplasia congenita; arteriosclerosis obliterans (iliaca, femoralis, poplitealis); aneuTysma; coxa plana (nieznaczny stopień zaniku); osteochon­dritis dissecans; atrophia ex inactivitate; herpes zoster (czasem porażenie z zanikiem jednego lub kilku mięśni); zespół piszczelowy przedni (necrosis posttraumatica musculorum praetibialium); zatory lub zapalenie zakrzepowe dużych naczyń kończyny dolnej.