Reklama
A A A

ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI PŁCIOWE KOBIECE

U kobiety części płciowe zewnętrzne (partesgenitales externae) obejmu­jemy nazwą sromu niewieściego (pudendum femininum). Jest to wyniosłość jajowata o długiej osi ustawionej w kierunku przednio-tylnym, która graniczy do przodu z przednią ścianą brzucha, ku tyłowi z kroczem, bocznie z po­wierzchnią przyśrodkową uda. W postawie stojącej z poszczególnych części sromu i) wzgórek łonowy (mons pubis) zakrywa prawie zupełnie po­zostałe. Ku dołowi wzgórek łonowy przechodzi w obie wargi sromowe większe (labia majora pudendi); zamykają one ze stron obu podłużną szparę sromu (rima pudendi), stanowią więc pierwszą zaporę przeciw wnikającym z zewnątrz tworom szkodliwym. Rozchylając wargi większe dostrzegamy przedsionek pochwy (uestibulum vaginae); stanowi on zatokę mo­czowo-płciową (sinus urogenitalis) ponieważ uchodzi doń zarówno cewka moczowa, jak i pochwa. Przedsionek pochwy obustronnie ograniczony jest wargami sromowymi mniejszymi (labia minora pudendi); są one zwykle ukryte za wargami większymi, osobniczo mogą jednak czasem wystawać z zamkniętej szpary sromu; wargi mniejsze stanowiłyby drugi wał ochronny narządów płciowych. Do przodu i ku górze od warg mniejszych leży narząd jamisty, łechtaczka (clitoris), której u mężczyzny odpowiada prącie. Rozchylając również wargi mniejsze w głębi przedsionka pochwy widzimy z przodu ujście zewnętrzne cewki moczowej (ostium urethrae externum), ku tyłowi od niego zaś ujście pochwy (ostium vaginae); u dziewicy, jak już wspomniano, jest ono niecałkowicie zamknięte błoną dziewiczą (hymen); błona dziewicza stanowiłaby więc trzecią zaporę ochronną. Z większych tworów do części płciowych zewnętrznych zaliczamy jeszcze parzyste gru­czoły przedsionkowe większe (glandulae uestibulares majores) położone w tylnej części sromu i uchodzące do przedsionka pochwy oraz opuszki przedsionka (bulbi vestibuli), parzyste sploty żylrie podobne do ciał gąb­czastych położone bocznie od przedsionka pochwy, tuż powyżej gruczołów przedsionkowych większych. Ponieważ krótka cewka moczowa kobieca uchodzi do przedsionka pochwy opiszemy ją łącznie z zewnętrznymi częściami płciowymi.