Reklama
A A A

ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI PŁCIOWE MĘSKIE

U mężczyzny do części płciowych zewnętrznych (partes genitales externae) zaliczamy: prącie (penis) obejmujące cewkę moczową wraz z uchodzącymi do niej swoistymi gruczołami opuszkowo-cewkowymi oraz sterczem i worek skórny, mosznę (scrotum). Nieraz zaliczany do odmian anatomicznych. W ścisłym znaczeniu moszna, podzielona na dwie komory, prawą i lewą, składa się tylko ze szczególnie zbudowanej skóry oraz tkanki podskórnej, tzw. błony kurczliwej. W szerszym znaczeniu do worka mosznowego za­liczamy również osłonki obejmujące jądro, najądrze oraz powrózek nasienny (tunicaefuniculi spermatici et testis); narządy te, prawe i lewe tworzą zawartość moszny i leżą w odpowiedniej komorze. Prącie w czasie spokoju spoczywa na mosznie; ma ono podwójne zadanie: jest narządem spółkowania a równocześnie narządem, który wytwarza drogę moczową. Budowa jego odpowiada tej podwójnej czynności. Do spółkowania, to znaczy do przenoszenia nasienia do żeńskiej pochwy, prącie powiększa się i usztywnia; do tego celu służą ciała jamiste.