Reklama
A A A

ZGRZYTANIE ZĘBAMI

Objaw ten ma małe znaczenie diagnostyczne. Towarzyszy on zwykle pew­nym zaburzeniom w zakresie żołądka i jelit oraz zdarza się u dzieci z ner­wicą, które niespokojnie sypiają. Zarobaczenie jelit. Cechy. Niespokojny sen i zgrzytanie zębami w nocy podaje się jako jeden z objawów tego stanu, ale zwykle do objawu tego przy­wiązuje się zbyt wiele uwagi jako do dowodu robaczycy. Wydaje się jednak, że objaw ten jest znacznie częściej spotykany w obecności Ascaiis lumbri-coides niż w innych robaczycach. Główne objawy. Występowanie zwykle między 3 i 10 rokiem życia; nie­określone objawy podrażnienia jelit (niestrawność, kolka, wzdęcie, brak ape­tytu); czasem długotrwałe niewielkie zwyżki ciepłoty ciała, niekiedy zjawiska pochodzenia nerwowego (dreszcze, ból głowy, zawroty głowy, omamy, drgawki, tężyczka, przejściowy zez, porażenie połowicze, afazja); eozynofilia, stwierdzenie robaków lub ich jaj w stolcu. Gruźlicze zapalenie opon (zapalenie opon mózgowych okolicy podstawy czaszki; meningitis tuberculosa, meningitis basilaris). Cechy. Może występo­wać intensywne zgrzytanie zębami. Mniej częste przyczyny. Padaczka; wodogłowie, nawykowe zaciskanie zębów, choroba umysłowa, niedorozwój umysłowy; tik; histeria; u nie­mowląt i dzieci w okresie dojrzewania podobno odruchowo w wyniku draż­nienia napletka przez mastkę, gardła przez wyrosłe adenoidalne lub ucha przez woszczynę.