Reklama
A A A

ZLOKALIZOWANA TKLIWOŚĆ KRĘGOSŁUPA

Histeria (hysteria). Cechy. W przebiegu histerii często spotykanym obja­wem jest tzw. kręgosłup histeryczny. Przy opukiwaniu stwierdza się tkliwość kręgosłupa, która może mieć charakter rozlany lub umiejscowiony, czasami jest najwyraźniej sza przy ucisku mięśni po obu stronach wyrostków kolczy­stych. Charakterystyczne jest, że chora reaguje jednakowo gwałtownie za­równo na lekki, jak i silny ucisk. Psychosomatyczny ból grzbietu. Cechy. Wzdłuż przebiegu kręgosłupa stwierdza się miejsca ograniczonej tkliwości, której często towarzyszy ból grzbietu lub nerwobóle międzyżebrowe i pobolewania kończyn dolnych. Bóle kręgosłupa mogą mieć charakter samoistny lub mogą występować jedynie przy ruchach lub przy ucisku. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (meningitis cerebrospinalis). Cechy. Występuje tkliwość całego kręgosłupa wraz z bolesnym napięciem mięśni karku i grzbietu. Wrzód żołądka (ulcus ventriculi). Cechy. Czasami, gdy wrzód położony jest na tylnej ścianie w pobliżu krzywizny mniejszej, stwierdza się na poziomie 10 kręgu piersiowego po lewej stronie kręgosłupa tkliwość i ból, promieniu­jący do tej okolicy z jamy brzusznej. Zesztywniający gościec kręgosłupa. Cechy. Występuje ból, tkliwość, kifoza, a często z powodu ucisku na korzonki nerwowe pojawiają się bóle korzon­kowe. Tkliwość spostrzega się zwykle jedynie w ostrych okresach choroby. Nowotwór kręgosłupa. Cechy. Ograniczony do okolicy nowotworu ból i wrażliwość na ucisk mogą mieć niekiedy znaczne nasilenie. Mniej częste przyczyny. Przewlekły nieżyt żołądka (od czwartego do siódme­go ręgu piersiowego); wrzód dwunastnicy (na prawo od dwunastego kręgu piersiowego); guz śródpiersia; zimny ropień; ropień śródpiersia; ropień około- nerkowy; ropień zagardlowy; ropień podprzeponowy; tętniak tętnicy głównej brzusznej; tętniak części zstępującej tętnicy głównej piersiowej; rak opłucnej; gruźlica kręgosłupa; powiększenie węzłów chłonnych okołooskrzelowych (czwarty i piąty krąg piersiowy); bąblowiec kręgosłupa; kolka wątrobowa (od szóstego do dziewiątego kręgu piersiowego); przewlekłe zapalenie rdzenia kręgowego; zapalenie opłucnej; nerwica pourazowa; krzywica; wylew krwa­wy do rdzenia kręgowego; pourazowe zapalenie kręgów; durowe zapalenie kręgów; ostre zapalenie szpiku kręgu; choroba Pageta; zapalenie pęcherzyka żółciowego (ósmy i dziewiąty krąg piersiowy); promienica kręgosłupa; dna; wypadnięcie jądra miażdżystego; naciek białaczkowy; półpasiec; nerwiako-włókniak; oponiak; guz rdzenia; jamistość rdzenia; symulacja; zmiany zwy­rodnieniowe stawów; kręgozmyk, nadwerężenie mięśni, zapalenie nasad krę­gów; ból ogonowy (coccygodynia); zapalenie nerwu.