Reklama
A A A

zmiany na dnie oka

Kilka słów należy poświęcić jeszcze zmianom na dnie oka stwierdzanym w późnym zatruciu ciążowym, tym bardziej że mogą one odgrywać rolę w różnicowaniu tych stanów (p. niżej). Otóż najczęstszym objawem, jaki notowali okuliści w naszych przypadkach, było zwężenie tętnic siatkówki, przeważnie bez jednoczesnego objawu Gunna. Tylko u chorej K. J., z cięż­kim zatruciem (poród zmacerowanego płodu), stwierdzono dodatni objaw Gunna i zatarcie granicy tarczy nerwu wzrokowego. Granice tarczy ner­wu wzrokowego najczęściej były wyraźne, pomimo że skargi chorych na pogorszenie wzroku w ostatnich dniach przed przybyciem do szpitala na­leżały do niezbyt rzadkich. U chorej Kr. B., którą rozwiązano cięciem cesarskim, okulista stwier­dził „zwężone tętnice, miejscami spastyczne, granice tarcz wyraźne", miejscami tylko obrzęk i drobne plamki wysięku na siatkówce.