Reklama
A A A

ZMIANY SKÓRNE PODUDZI

Psoriasis. Cechy. Łuszczyca rzadko ogranicza się tylko do podudzi. Poja­wiając się na podudziach umiejscawia się z upodobaniem szczególnie na po­wierzchni prostowników w okolicy łokci i kolan. Lichenificatio. Cechy. Liszajcowate wykwity spowodowane drapaniem spo­tyka się często na przedniej i zewnętrznej powierzchni podudzia. Są to zwykle owalne lub nieregularne poła ściemniałej i zgrubiałej skóry, której powierzch­nia usiana jest bardziej lub mniej uniesionymi lub nieregularnie płaskimi grudkami, o wyglądzie mozaikowatym i z uszkodzeniami wskutek drapania. Występowanie u osób cierpiących na nerwicę; swędzenie; przebieg przewlekły. Dermatitis contagiosa acuta (z powodu kontaktu z sumakiem jadowitym, ja­dowitą odmianą galasu dębowego, prymulką itd.). Cechy. Stwierdza się za­czerwienienie i obrzmienie skóry, która sączy i pokrywa się pęcherzykami, przekształcającymi się następnie w strupy ulegające złuszczeniu. W wywiadzie — kontakt; uczucie palenia w zajętym obsza­rze; ustępowanie w ciągu kilku tygodni lub dni. Livedo reticularis (cutis marmorata). Cechy. Na skórze podudzi oraz stóp, w mniejszym stopniu na skórze ramion i rąk, cętkowate, plamkowate lub sia­teczkowate, niebieskawo zabarwione pola, uwydatniające się bardziej pod­czas działania zimna. Uczucie zimna i czasem drętwienia w podudziach, połą­czone niekiedy z pobolewaniem w czasie zimnej pogody; przebieg przewlekły (łagodna, występująca z remisjami postać znana jest jako cutis marmorata); czasem owrzodzenie i powierzchowna zgorzel palców stóp; brak zarośnięcia dużych naczyń tętniczych. Lichen planus. Cechy. Wykwity występują na powierzchni prostowników; jest to najczęstsze umiejscowienie tego schorzenia wspólnie z powierzchnią zginaczy ramion. Zwykle pojawiają się nagle czerwonawe grudki różnej wiel­kości o średnicy 1 do 5 mm, często ułożone w rzędy, czasem jednak zlewa­jące się. Grudki są wyraźnie okrągłe, w centrum są wgłębione i z upływem czasu przyjmują purpurowy odcień, przy odbitym świetle świecący. Mogą również pojawić się wykwity plamkowate i półksiężycowate. Występowanie zwykle u osób dorosłych, niedożywionych lub z nerwicą; czasem intensywne swędzenie; przebieg przewlekły. Purpura. Cechy. Wzdłuż przebiegu kończyny dolnej układa się szereg roz­ległych plamek o intensywnie purpurowym zabarwieniu, które szczególnie uwydatniają się poniżej kolan. Erythema nodosum. Cechy. Na powierzchni piszczelowej podudzi pojawiają się głęboko osadzone guzki, które szybko powiększają się i unoszą ponad powierzchnię skóry. Wielkość ich waha się od 1 do 8 cm średnicy, zabar­wienie mają jasnoczerwone, często z odcieniem purpurowym; są ostro odgra­niczone od otoczenia i bardzo tkliwe na obmacywanie. Mogą niekiedy dawać objaw chełbotania, lecz zropienie nie występuje nigdy. Pojawianie się zwykle u młodych kobiet, szczególnie na wiosnę lub w jesieni; ostry początek z objawami ogólnymi (gorączka, złe sa­mopoczucie, ból w mięśniach lub stawach); czasem mogą łączyć się z cho­robą gośćcową lub innymi (pharyngitis septica, tuberculosis, lepra, coccidio­idomycosis, endocarditis, pericarditis, meningococcaemia, lymphogranuloma venereum, scarlatina, septicaemia gonorrhoica) bądź z przyjęciem leków (jodki, bromki, sulfonamidy); czas trwania kilka dni lub tygodni. Erythema multiforme. Cechy. Zwykle na podudziach, rękach, przedramionach i twarzy pojawiają się nagle plamki, grudki, pęcherzyki, rzadziej pęcherze, które mogą być umiejscowione dyskretnie lub występować w zgrupowaniach. Zabarwienie ich waha się początkowo od jasnoróżowego lub czerwonego od­cienia do fioletowego lub purpurowego w okresie późniejszym. Odmiana pę­cherzykowa lub pęcherzowa jest częstsza na podudziach niż w innych miej­scach. Ostry początek ze złym samopoczuciem, gorączką, bólami reumatycznymi i bólem głowy; brak swędzenia; uczucie pieczenia; czas trwa­nia 1—2 tygodnie. Ecthyma. Cechy. Płaskie, żółte krosty, występujące w grupach, pojawiają się na powierzchni podudzi. Są one otoczone wyraźnie odgraniczonymi od otoczenia obwódkami, wysychają szybko, tworząc czerwonawobrązowawe strupy. Po oddzieleniu się strupów pozostaje czasem lekkie owrzodzenie i przebarwienie. Występowanie zwykle u niedożywionych dorosłych; ostry początek; brak głębokiego owrzodzenia, wyraźnych objawów subiektywnych oraz zmian kiłowych; powiększenie miejscowych węzłów chłonnych. Syphilis. Cechy. Poza owrzodzeniami kilaków w kile trzeciorzędowej mogą się pojawić w kile drugorzędowej wykwity niesztowicowe. Są one pokryte wrzodami i strupami o zmiennej grubości, które czasem mają wygląd skorup ostryg (rupia; brudziec). Inne wykwity kiłowe skóry pojawiają się jako część mniej lub bardziej uogólnionej wysypki. Erythema induratum. Cechy. Na zewnętrznej i tylnej powierzchni podudzi pojawia się niepostrzeżenie kilka podskórnych guzków, które powiększają się stopniowo do osiągnięcia średnicy od 1 do 4 cm. Skóra nad nimi staje się purpurowa i szybko przyrasta do nich mocno. Mogą się one resorbować lub przebijać na zewnątrz, tworząc głębokie, nieregularne owrzodzenia. Pojawianie się u młodych kobiet, które dużo stoją; prze-bieo przewlekły; brak objawów przedmiotowych kiły. Elephantiasis. Cechy. Schorzenie to rozpoczyna się powracającymi napa­dami zapalenia różycowatego. Po każdym napadzie zaatakowana okolica ulega pewnemu powiększeniu, aż w końcu skóra staje się zgrubiała, obrzmiała, szorstka i przebarwiona, a brodawki skórne mocno uwydatnione. Zmiany do­tyczą podudzi i narządów płciowych zewnętrznych. Występowanie częściej w okolicach tropikalnych (może jednak wystąpić również w innych szerokościach geograficznych); powsta­wanie zwykle u osób dorosłych; stwierdzenie zamknięcia dróg chłonnych (nowotwór; zakażenia, filarie). Mniej częste przyczyny. Eczema (często z powodu żylaków); alopecia; leish-maniosis cutanea orientalis; tuberculosis papulonecrotica; brominismus; dermatosis Schambergi (dermatosis pigmentosa progressiva); prurigo; avita­minosis A (keratosis pilaris; na udach); acrocyanosis; chromoblastomycosis; sarcoma Kaposi; lepra; impetigo Bockharti; angioma serpiginosum; derma­titis haemostatica (zapalenie zastoinowe skóry); ukąszenia pchły.