Reklama
A A A

ZMNIEJSZENIE CZĘSTOŚCI TĘTNA O POŁOWĘ

Tętno może nagle zmniejszyć się dokładnie o połowę częstości wyjściowej, jest to jednak zjawisko rzadkie. Extrasystolia (skurcze dodatkowe). Cechy. Dokładne zmniejszenie o połowę wyjściowej częstości tętna może powstać wskutek pojawienia się po każdym normalnym skurczu skurczu dodatkowego pochodzenia komorowego, zbyt sła­bego, aby fala tętna mogła osiągnąć okolicę nadgarstka (pulsus bigeminus). Dissocłatio atrioventricularis partialis. Cechy. Nagłe podwojenie lub zmniej­szenie o połowę częstości tętna jest bardzo sugestywne. Możliwość powstania tego zjawiska zwiększa się, jeśli istnieją przejścia do innych postaci bloku. Undulatio atriorum. Cechy. Częstość może nagle zmniejszyć się do połowy uprzedniej wartości przez zmianę typu trzepotania przedsionków z 2 : 1 na 4:1. Pulsus alternans. Cechy. Rzadko, gdy istnieje bardzo wyraźne tętno na­przemienne, różnica wypełnienia między słabszą a silniejszą falą tętna jest tak duża, że tętno zmniejsza się o połowę, ponieważ słabsze uderzenia nie są wyczuwalne.