Reklama
A A A

ZMNIEJSZENIE STŁUMIENIA SERCA

Rozciągnięcie żołądka przez gazy normalnie zmniejsza rozmiar stłumienia serca od dołu, przesuwając dolną granicę stłumienia ku górze. Emphysema pulmonum alveolare essentiale (rozedma płuc istotna pęcherzy­kowa). Cechy. Mimo że serce często przerasta, związany z rozedmą płuc od­głos opukowy nadmiernie jawny powoduje zmniejszenie lub nawet całkowite zatarcie pola stłumienia serca. Pneumothorax (odma opłucnej). Cechy. Jeśli mamy do czynienia z lewo­stronną odmą opłucnej, odgłos opukowy bębenkowy wciska się w trójkąt stłumienia serca, zmniejszając go, a niekiedy przemieszczając w prawo. Mniej częste przyczyny. Dementia praecox, hebephrenia, catatonia (wro­dzone zmniejszenie układu sercowo-naczyniowego); pneumopericardium (od­głos opukowy bębenkowy zastępuje stłumienie serca); pleuritis sicca chronica (jeśli w okolicy przedsercowej brzeg płuca, dający odgłos opukowy jawny, ulegnie unieruchomieniu przez zrosty); pericarditis constrictiva; morbus Addisoni.