Reklama
A A A

ZNIEKSZTAŁCENIA PALCÓW STÓP

Digitus malleolatus. Cechy. Stwierdza się trwałe nadmierne wyprostowanie pierwszego oraz zgięcie drugiego i trzeciego paliczka. Obecność od urodzenia w postaci wrodzonej; noszenie krótkiego obuwia w postaci nabytej; współobecność hallux valgus, pes equinus lub pes excavatus; czasem porażenie mięśni międzykostnych i glisto-watych. Hallux valgus. Cechy. Stwierdza się odchylenie na zewnątrz pierwszego palca i powiększenie głowy pierwszej kości śródstopia. Duży palec leży ponad, lub rzadziej poniżej drugiego palca. Hallux rigidus. Cechy. Stwierdza się usztywnienie pierwszego palca w sta­wie śródstopno-paliczkowym. Płaskostopie; źle dopasowane obuwie lub uraz; ból z po­wodu zapalenia stawów. Hypertrophia digiti. Cechy. Stwierdza się znaczny wrodzony przerost jed­nego lub większej ilości palców stopy. Onychogryphosis (paznokcie szponowatej. Cechy. Paznokcie są znacznie zgrubiałe i wyrastają -łukowato wygięte w kierunku zewnętrznego brzegu stopy. Występowanie u osób starszych z powodu długotrwałego ucisku obuwiem krótkim lub na wysokim obcasie. Onychocryptosis (wrastający paznokieć). Cechy. Brzeg paznokcia, zwykle wielkiego palca, wrasta w fałd skórny pokrywający go, wywołując podraż­nienie, owrzodzenie lub zropienie. Polydactylia. Cechy. Nadliczbowe palce są czasem wykrywane przy uro­dzeniu. Onychauxis (przerost paznokci). Cechy. Paznokcie są przerośnięte pod względem długości, szerokości i grubości oraz często pokryte bruzdami, jak również żółte lub brązowe. Stan ten może być wrodzony lub czasem pojawiać się w kile i rybiej łusce. Mniej częste przyczyny. Paralysis agitans (skurcz zgięciowy czterech mniej­szych palców); osteoarthropathia hypertrophica; neurotmesis nervi plantaris interni; neurotmesis nervi poplitei interni (palce zgięte w obydwu obwodo­wych stawach, wyprostowane w proksymalnych); neurotmesis nervi poplitei externi; hallux varus (duży palec mniejszy niż normalnie oraz wypuklony w kierunku przyśrodkowej strony stopy); obrzęk zapalny krawców (obrzęk zapalny ponad guzowatością piątej kości śródstopia).