Reklama
A A A

ZNIEKSZTAŁCENIA POWIEK

Wywinięcie powiek (ectropion). Cechy. Powieka jest odwinięta, spojówka powieki odsłonięta. Obecność zmian spastycznych, porażennych, pozapalnych, starczych lub bliznowatych; łzawienie, powodujące zmiany sączące i wyprysk dolnej powieki; zaczerwienienie i przerost odsłoniętej spojówki. Podwinięcie brzegów powiek (entropion). Cechy. Brzeg powieki wraz z rzę­sami jest podwinięty do wewnątrz. W wywiadzie jaglica, oparzenia, błonica, pęcherzyca, urazy, operacje (powodujące blizny); zanik gałki ocznej, kurcz powiek; zapa­lenie powiek i spojówki lub długotrwałe noszenie opatrunku (powodujące powstanie kurczu u ludzi starszych); przekrwienie; ból; światłowstręt; łzawie­nie; unaczynienie i owrzodzenie rogówki. Podwinięcie rzęs (trichiasis). Cechy. Podwinięcie większej lub mniejszej ilości rzęs, które drażnią mechanicznie rogówkę i spojówkę gałkową. W wywiadzie jaglica, zapalenie brzegów powiek, oparze­nia, urazy; zapalenie rogówki; unaczynienie; zmętnienia; owrzodzenie (draż­nienie mechaniczne); ból; światłowstręt; łzawienie; kurcz powiek. Zmarszczka nakątna (epicanthus). Cechy. Jest to fałd skóry, przebiegający od wewnętrznego brzegu każdej brwi do bocznej ściany nosa, przesłaniający kąt wewnętrzny szpary powiekowej, mięsko łzowe i część powieki. Towa­rzyszy mu zwykle opadnięcie powiek. Wyglądem przypomina zez zbieżny. Zmarszczka nakątna występuje z reguły u ludności mongolskiej. Zrost spojówki powiekowej z gałkową (Symblepharon). Cechy. Powieka jest przyrośnięta do gałki częściowo lub całkowicie. Główne objawy. W wywiadzie przebyte zapalenie, uraz lub oparzenie; może być wrodzony. Zrośnięcie powiek (ankyloblepharon). Cechy. Brzegi obu powiek są zroś­nięte częściowo lub całkowicie. Stan taki może być wrodzony lub nabyty, towarzyszy mu często zrost spojówki powiekowej z gałkową. Takie jak przy zroście spojówki powiekowej z gałkową (jak wyżej). Zwężenie szpary powiekowej (blepharophimosis). Cechy. Stwierdza się wy­raźne skrócenie szpary powiekowej w jej zewnętrznym kącie na skutek przy­krycia i ukrycia tego kąta przez pionowy fałd skóry. W wywiadzie — przewlekłe zapalenie spojówek. Mniej częste przyczyny. Brak powiek całkowity lub częściowy; cryptophthal-mos; epitarsus; wrodzona dwurzędowość rzęs; przetoka wrodzona; dodatkowa powieka; szczelina wrodzona powiek; blepharochalasis; nitkowate zrośnięcie powiek.