A A A

ZNIEKSZTAŁCENIA WARG

Rozszczep wargi (warga zajęcza). Cechy. Jest to wrodzony rozszczep gór­nej wargi wskutek nie dokonanego zespolenia wyrostka czołowo-nosowego i wyrostka szczękowego górnego. Bywa rozszczep pojedynczy lub podwójny, całkowity lub niecałkowity, skojarzony (lub nie) z rozszczepieniem podnie­bienia. Występuje częściej po stronie lewej; pośrodkowy rozszczep należy do rzadkości. Przy rozszczepię podwójnym często nie doszło do połączenia się kości międzyszczękowych i wystają one wówczas ku przodowi wraz z cen­tralną częścią wargi. Obecność od urodzenia; częstsze występowanie u dzieci płci męskiej; niekiedy bywa dziedziczna. Wrodzone powiększenie warg (macrocheilia congenita). Cechy. Warga, zwykle dolna, może być przerosła od urodzenia (rozszerzenie naczyń chłon­nych) . Blizna (cicatrix). Cechy. Gojenie się blizn w okolicy warg (np. po oparze­niach, ranach, w raku wodnym) może prowadzić do znacznych zniekształceń. Kiła wrodzona (kiła dziedziczna; syphilis congenita; syphilis hereditaria). Cechy. Kurczenie się promienistych blizn warg, które może następować wcześnie, prowadzi czasem do ściągania warg, jakby przez szew kapciuchowy („zwężenie kapciuchowe"). Zanik mięśni twarzy, łopatki i ramienia typu Landouzy-Dejerine'a (atrophia musculorum facioscapulohumeralis). Cechy. Wargi są wywinięte i niekiedy stale uchylone, a dolna warga wystaje, tworząc obraz tzw. warg tapira. Nie­możliwe jest ściągnięcie warg, picie ze szklanki lub gwizdanie. Zanika fałd nosowo-wargowy, a przy uśmiechu, zamiast podciągnięcia ku górze i na ze­wnątrz kącików ust, ma miejsce uniesienie górnej wargi, przy czym usta tworzą linię prostą. Mniej częste przyczyny. Skośny rozszczep twarzy; rozszczep dolnej wargi; macrostoma (powiększone usta); microstoma (małe usta); wrodzona wada ektodermalna (grube wargi z wystającą górną wargą); hemihypertrophia.