Reklama
A A A

ZNIESIENIE ODRUCHU ROGÓWKOWO-SPOJÓWKOWEGO

W warunkach prawidłowych przy dotknięciu rogówki lub spojówki wystę­puje mruganie. W stanach śpiączkowych odruch ten jest zniesiony. Histeria. Cechy. Odruch rogówkowy może być osłabiony, lecz przy dmuch­nięciu na oko po stronie znieczulonej występuje mrugnięcie obu oczu. Stan ten łączy się często z osłabieniem lub zniesieniem odruchu gardłowego i pod-niebiennego, ze ślepotą, z niedowidzeniem, ze zmianami w polu widzenia, kur­czem powiek i anomaliami konwergencyjno-akomodacyjnymi. Opisywano także obustronny brak odruchu rogówkowego. Jaskra ostra (glaucoma acutum). Cechy. W ostrym napadzie jaskry ro­gówka jest przymglona lub nachuchana. Czucie rogówki jest zniesione na skutek ucisku spowodowanego obrzękiem włókien nerwowych. Porażenie nerwu twarzowego (paralysis nervi facialis). Cechy. Odruch jest zniesiony z wyjątkiem porażeń pochodzenia centralnego. Po stronie porażo­nej nie występuje regularne, normalne mruganie. Guz kąta móżdżkowo-mostowego (neuroma acusticum). Cechy. Po stronie zajętej często brak jest odruchu rogówkowego. Brak jego rzadko występuje po stronie przeciwnej. Stale postępująca jednostronna głuchota; niedowład nerwu twarzowego po tej samej stronie; niepewny chód; utrata smaku; porażenie strun głosowych; utrudnienie połykania; dodatni objaw Romberga; oczopląs; ból głowy; tarcza zastoinowa. Przewlekły krwiak podtwardówkowy. Cechy. Może wystąpić zniesienie od­ruchu rogówkowego po stronie uszkodzenia. Zespół tętnicy móżdżkowej dolnej tylnej. Cechy. Odruch jest zniesiony w wyniku uszkodzenia, umiejscowionego w grzbietowo-bocznej części rdzenia, z następowym uszkodzeniem zstępującego czuciowego korzonka nerwu trój­dzielnego. Oczopląs; zawrót głowy; porażenie podniebienia miękkiego, gardła i krtani po tej samej stronie; zniesienie czucia i odczuwania ciepła po tej samej stronie twarzy; brak czucia i odczuwania ciepła po przeciwnej stro­nie ciała poniżej twarzy; bezład móżdżkowy dotyczy kończyny górnej po tej samej stronie; zwężenie źrenicy i opadnięcie powieki po stronie uszkodzenia. Mniej częste przyczyny. Neurastenia; cukrzyca; choroba Basedowa; opryszczka twarzy; porażenie połowicze (po stronie zajętej); zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; porażenie nerwu trójdzielnego; gruźlicze zapalenie opon (okres porażenny); zatrucie bromem; awitaminoza „A"; choroba Menie­ra,- zapalenie pajęczynówki w okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych; kiła oczodołu; wysoko umiejscowione guzy szyjne; kilakowe zapalenie opon pod­stawy czaszki; złamanie kości czaszki.