Reklama
A A A

ZWRACANIE PŁYNU PRZEZ NOS

Rozszczep podniebienia. Cechy. Ssanie jest niemożliwe lub utrudnione, po­karm przedostaje się z ust do nosa. Jeśli zniekształcenie jest wrodzone, to­warzyszy mu często warga zajęcza i słyszy się charakterystyczny głos nosowy. Badanie ust wykrywa zniekształcenie. Porażenie pobłonicze podniebienia miękkiego. Cechy. Porażenie podniebie­nia jest w błonicy zjawiskiem dość częstym, pojawiając się w drugim lub trzecim tygodniu zdrowienia. Pierwszym uchwytnym objawem jest zwraca­nie płynów przez nos, powodujące trudności w połykaniu. Głos nosowy. W ciągu 2—3 tygodni zaburzenie ustępuje. Porażenie podniebienia może stanowić początek mnogiego porażenia pobłoniczego z utratą akomodacji, zniesieniem odruchów i porażeniem poprzecznym. Ropień zagardłowy (abscessus retropharyngeus). Cechy. Czasem występuje zwracanie pokarmu przez nos lub usta. Kilak podniebienia miękkiego (gumma palati mollis). Cechy. Płyny i po­karmy stałe przechodzą do nosa przez miejsca przebicia. Głos brzmi podob­nie jak w rozszczepię podniebienia. Przy oglądaniu stwierdzenie jednego lub kilku otworów w podniebieniu miękkim; w wywiadzie kiła oraz objawy kiły trzeciorzędowej; dodatnie próby serologiczne. Porażenie opuszkowe (paralysis bulbaris; paralysis glosso-labio-laryngealis). Cechy. Utrudnienie połykania, częściowo wskutek zarzucania do nozdrzy tyl­nych, częściowo wskutek zajęcia mięśni gardła. Mniej częste przyczyny. Porażenie pooperacyjne; myasthenia gravis; pora­żenie rzekomoopuszkowe; rak podniebienia (z perforacją); urazowe przedziu­rawienie podniebienia.