Reklama
A A A

ZWRÓCENIE GŁOWY KU JEDNEJ STRONIE

Jednostronne zwichnięcie kręgów szyjnych. Cechy. Głowa jest pochylona ku stronie uszkodzonej, a twarz zwrócona ku stronie przeciwnej. W wywiadzie — uraz; opór przy ruchu w przeciwną stronę; ból przy poruszaniu i wrażliwość na ucisk; badanie radiologiczne. Tumor cerebelli. Cechy. Przy staniu lub siedzeniu potylica przybliża się do barku po stronie uszkodzenia, a podbródek jest odchylony ku przeciwnej stronie. Opisywano również odwrotne ułożenie. Haemorrhagia cerebii (apoplexia). Cechy. Oczy i głowa są niekiedy wy­raźnie zwrócone w kierunku strony uszkodzonej (odchylenie sprzężone). Strabismus paralyticus (zez). Cechy. Głowa jest zwrócona w stronę pora­żonych mięśni i w kierunku, w którym porażone mięśnie mogą w normalnych warunkach poruszyć gałką oczną. Ograniczone ruchy gałki ocznej w stronę porażonego mięś­nia; błędna ocena obrazu wzrokowego; podwójne widzenie; zawroty; mdłości; niepewny chód usprawniany przez zakrycie porażonego oka. Paralysis nervi oculomotorii completa. Cechy. Twarz jest zwrócona do góry i ku zdrowej stronie, a głowa pochylona w kierunku barku po stronie porażonej. Nieruchomość gałki ocznej; odchylenie oka ku dołowi i na zewnątrz; rozszerzona i nieruchoma źrenica; porażenie akomodacji; skrzyżo­wane podwójne widzenie; niewielki wytrzeszcz oczu. Otitis media. Cechy. Głowa jest często pochylona ku stronie chorego ucha. Neuralgia occipitalis. Cechy. Pochylenie głowy jest w tym zespole często spotykane.